Hoppa till innehåll

Droger och trafiksäkerhet i fokus för trygghetsarbetet 2019-2022

Ungdomars drogkonsumtion och relaterad brottslighet, samt trygghet i trafiken och övrig offentlig miljö. Dessa två områden kommer vara i fokus i det trygghetsskapande arbetet de närmaste åren, enligt Vellinge kommuns nya överenskommelse med polisen.

Samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen tydliggör deras respektive åtaganden och är ett sätt att stärka samarbetet mellan de två aktörerna. En samsyn på de lokala brotts- och otrygghetsproblemen gör att det är lättare att uppnå resultat.

Den tidigare samverkansöverenskommelsen löpte ut vid årsskiftet. Nu finns en ny för perioden 2019-2022. Den beskriver hur man ska jobba trygghetsskapande och brottsförebyggande på många områden, men sätter också två specifika problemområden i fokus:

– Vi kommer att arbeta riktat mot de problemområden som vi identifierat tillsammans med kommunen. Särskild fokus ska läggas på drogmissbruket bland ungdomar, vilket aldrig kan accepteras, och som även bidrar till annan brottslighet och otrygghet i samhället, säger Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef.

För varje fokusområde finns konkreta åtgärder kopplade, och mål i form av exempelvis minskat antal trafikolyckor. Resultatet följs upp kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna får önskad effekt.

– Trygghet får inte tas för givet. För att Vellinge ska fortsätta vara en trygg plats att bo på och leva i krävs ett långsiktigt och kontinuerligt arbete där olika aktörer deltar, inte minst polisen. Genom systematiskt arbete med tydliga mål, konkreta åtgärder, med ökad närvaro och fortlöpande uppföljning lägger vi en bra grund för kommande år, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Publicerad:
6 februari, 2019