Hoppa till innehåll

Tiggeriförbud införs på fem platser i Vellinge

Vellinge kommun har rätt att förbjuda tiggeri på allmän plats. Det står klart efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i dag.

I september 2017 fattade Vellinge kommunfullmäktige beslut om att på några platser i kommunen införa förbud mot passiv penninginsamling – tiggeri – i den lokala ordningsstadgan. Men beslutet upphävdes av länsstyrelsen, som menade att Vellinge kommun inte hade visat att penninginsamlingen medförde störningar i den allmänna ordningen. Vellinge kommun har överklagat ända upp i högsta rättsliga instans. I dag, den 17 december, meddelades domen från Högsta förvaltningsdomstolen och den ger Vellinge kommun rätt.

I beslutet skriver domstolen bland annat att det inte finns anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet. Domstolen konstaterar också att den föreskrift som Vellinge kommun vill införa i den lokala ordningsstadgan inte strider mot ordningslagen.

– Det är positivt att vi nu kan verkställa det beslut som vi har fattat i Vellinge kommun för över ett år sedan. Frågan om tiggeriförbud är principiellt intressant och jag vet att många kommuner har väntat på Högsta Förvaltningsdomstolens beslut i dag, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Domen innebär att förbud mot passiv penninginsamling införs omedelbart. Det gäller inte i hela kommunen, utan på fem platser som markeras som streckade områden på kartorna nedan.

Om du ser att någon bryter mot förbudet kan du anmäla det till polisen.

Mer information om domskälen finns i domen, som du kan ladda ner från Högsta förvaltningsdomstolens hemsida under ”Övriga mål”.

Högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad:
17 december, 2018