Hoppa till innehåll

Översvämning vid skyfall

Extrema regn är inte ovanliga under sensommar och höst. Stora mängder vatten under kort tid kan bli för mycket för både mark och vattenledningsnät. Nedan hittar du tips för att förebygga översvämning, vad du gör om du drabbats av översvämning och vilket ansvar du som fastighetsägare har.

Hur kan du förebygga en översvämning?

Vad gör du om du drabbats av översvämning?

Skadeanspråk mot kommunen - anmälan

Vilket ansvar har du som fastighetsägare vid en översvämning?

Som fastighetsägare har du ansvar för ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du behöver även vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.
Du har även ansvar för att avvattna din tomt, vilket innebär att ta hand om vattnet som faller på den egna fastigheten och leda det till anslutningspunkten, separera avloppssystem samt inom fastigheten om VA SYD anlagt separerat system i gatan. Detta innebär att dagvatten inte längre får belasta spillvattenledningsnätet.

Källa: vasyd.se

Vellinge kommun har tagit fram en plan för hur vi från kommunens sida ska hantera kraftiga skyfall. Du kan ta del av den via länken Skyfallsplan för Vellinge kommun 2022 (PDF-dokument, 411 kB)

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:41