Hoppa till innehåll

Kommunens övergripande mål

kommunmål (2).jpg

Sund och hållbar tillväxt

Med en befolkningstillväxt i balans i både omfattning och geografisk fördelning har vi möjlighet att bygga ut och finansiera en god kommunal service anpassad efter olika åldersgruppers behov. Hållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten.

Näringslivets roll är avgörande för kommunens utveckling, och vi vill ge företagen de bästa möjligheterna att växa genom effektiv och framtidsinriktad service.

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Mångfalden i kommunens olika geografiska delar utgör en viktig del i kommunens attraktionskraft och är en strategisk tillgång. Varje kommundel ska därför utvecklas i linje med sin karaktär.

I Vellinge kommun finns boendeformer och attraktiva boendemiljöer för olika målgrupper. Utveckling av centrummiljöer och satsning på trygghetsfrågor gör hela Vellinge kommun till en trygg och vacker plats att bo på.

Vattenfrågan är avgörande för framtiden i kommunen, såväl hantering av skyfall som arbetet med att skapa bestående skydd mot höga havsnivåer är prioriterat.

Bästa möjliga medborgarnytta

Våra kvalitetsmål i alla verksamheter är högt satta, och vi följer upp leveranser i egen och privata utförares regi noga.

Vellinge kommuns uttalade målsättning är att ligga i toppskiktet i Sverige avseende skola, näringslivsklimat, medborgarundersökningar och trygghetsmätningar.

Med syfte att öka servicenivån och tillgängligheten för medborgarna vill vi ligga i framkant avseende digitalisering av tjänster och arbetssätt.

Maximera värdet för skattepengarna

Ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i kommunens ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet. Utifrån tillgängliga resurser fortsätter vi att vässa effektiviteten i verksamheten. Varje krona som tas ut i skatt ska hanteras ansvarsfullt.

All kommunal verksamhet måste ständigt prövas för att nå målet om bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:05