Hoppa till innehåll

Överförmyndare

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Här hittar du kontaktuppgifter till överförmyndaren.

Anne Marbrandt (M)
Överförmyndare i Vellinge kommun
Anne.Marbrandt@politiker.vellinge.se

Till sin hjälp har överförmyndaren två stycken överförmyndarhandläggare (tjänstemän).

Malin Ripa
Tidigare överförmyndarhandläggare
Malin Ripa har avslutat sin tjänst som överförmyndarhandläggare. Behöver du hjälp ber vi dig vänligen kontakta annan handläggare eller överförmyndare Anne Marbrandt.

Madelene Bachstätter
Madelene.bachstatter@vellinge.se
040-42 53 14 (tis-fre kl. 10:00-11:00)

Handläggarna arbetar på delegation med de flesta frågor i överförmyndarverksamhetens ärenden och det är dem som du i första hand kontaktar. Överförmyndaren har ansvar för verksamheten och beslutar i övergripande frågor, men arbetar endast deltid i verksamheten och är som regel inte insatt i löpande handläggning i de enskilda ärendena.

Vill du göra en ansökan eller har frågor om god man, förvaltare eller förmyndare kan du kontakta handläggarna som kan svara på frågor och hjälpa dig vidare.

Mer info om verksamheten frinns på sidan

God man, förvaltare och förmyndare

Senast uppdaterad:
16 april, 2019