Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för Vellinge.se

Här beskriver vi hur Vellinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation.

Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Det finns flera platser där du kan läsa mer om: Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Hos DIGG Myndigheten för digital förvaltning:Till DIGG och läs mer om: Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Till Riksdagen och läs mer om Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för Vellinge.se

Vellinge kommun är ansvarig för Vellinge.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är Vellinge.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 15 februari 2023

Avvikelser från tillgänglighetsdirektivet

För dig som använder skärmläsare

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har använt ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av Vellinge.se löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 15 februari 2023

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att Vellinge.se inte uppfyller lagens krav. Kontaktuppgifter hittar du under avsnitttet Lämna dina synpunkter.

Lämna dina synpunkter

Kända tillgänglighetsproblem publicerar vi löpande på sidan. Upptäcker du en brist i vår tillgänglighet som gör att du hindras från att ta del av digital service kan du rapportera till oss så att vi kan åtgärda dem.

Du kan rapportera till vellinge.kommun@vellinge.se

Vill du vara anonym kan du rapportera i vårt formulär för feedback:Vellinge.se och e-tjänster - synpunkter

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 10:13