Hoppa till innehåll

Förskoleklassen

Målet för vår verksamhet i förskoleklass är att eleverna ska känna trygghet och lust att lära.

Vi vill beskriva förskoleklassen som en bro mellan förskola och skola. Undervisningen i förskoleklass liknar till stor del arbetssättet och pedagogiken i förskolan men med inslag av arbetssättet man har i skolan.

Målet för vår verksamhet i förskoleklass är att eleverna ska känna trygghet och lust att lära. Vi vill att eleverna ska få en mjuk övergång mellan förskola och skola och vi arbetar för att möta varje elev på den nivå den befinner sig i sin utveckling. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Trygghetsskapande arbete får ett stort utrymme i vår verksamhet.
I förskoleklassen varvar vi lek, arbetsuppgifter, skapande, idrott och uteverksamhet.

Senast uppdaterad:
28 juni, 2022