Hoppa till innehåll

Förskoleklassen

Målet för vår verksamhet i förskoleklass är att eleverna ska känna trygghet och lust att lära.

Vi vill verka för att eleverna ska få en mjuk övergång mellan förskola och skolan.

Vi arbetar för att möta varje elev på den nivå de befinner sig i sin utveckling.

Stor vikt läggs på att eleverna ska samarbeta men även bli självständiga individer.

Trygghetsskapande arbete får ett stort utrymme i vår verksamhet.
I förskoleklassen varvar vi lek, arbetsuppgifter, skapande, idrott och uteverksamhet.

Publicerad:
11 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
23 november, 2020