Hoppa till innehåll

Hököpinges fritidshem

Hököpinges fritidshem är en plats för lek, utveckling och social träning.

Fritidshemmet har som uppgift att komplettera skolan genom att uppmuntra barnens lust för att lära. F-klass och åk 1 samverkar i ett integrerat team där stort fokus ligger på fadderverksamhet samt en vi känsla och gemenskap i Hököpinges fritidsklubb.

Vi erbjuder en verksamhet som ger barnen trygghet och omsorg, samt en rolig, spännande och lärorik plats. Enligt skollagen ska verksamheten utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet är en del av utbildningssystemet och ska fungera som ett komplement till förskoleklass och skola. En viktig uppgift för oss är att få barnen att känna lust för att lära.

Sök plats i fritidshemmet via kommunens webbplats

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
23 november, 2020