Hoppa till innehåll

Hököpinges fritidshem

Hököpinges fritidshem är en plats för lek, utveckling och social träning.

Vårt fritidshem erbjuder en rolig, spännande och lärorik verksamhet samt ger eleverna trygghet och omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet erbjuder skolbarnomsorg före och efter skolan för de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Fritidshemmet är en del av utbildningssystemet och fungerar som ett komplement till förskoleklass och skola. Det finns en röd tråd mellan skolverksamheten och fritidsverksamheten. Vi arbetar med samma temaområden i skolan som på fritids vilket medför att barnen får fortsätta skoldagen på eftermiddagen men ”på lek”.

Sök plats i fritidshemmet via kommunens webbplats

Senast uppdaterad:
28 juni, 2022