Hoppa till innehåll

Verksamheter

Hököpinge skola är en ny skola i Vellinge. Vi startade upp vår verksamhet hösten 2019. Vår skola ska växa med en åldersgrupp i taget och först läsåret 2028–2029 kommer skolan vara en helt utbyggd F-9 skola.

Hösten 2023 är skolbyggnaden inflyttningsklar. Det är en byggnad i två plan som är planerad för två parallella årskurser. Skolan kommer att ge plats för ca 550 elever. Skolans layout kan liknas vid ett kugghjul eller en blomma.

”Skolan mitt i byn” är en tanke som har genomsyrat byggprojektet av skolan. En viktig tanke bakom skolans utformning är att skapa en tydlig koppling mellan den inre och den yttre miljön. Skolans kreativa arbete ska sprudla både under lektioner och på fritiden.

Fram till skolan står klar är Hököpinge skola placerad i paviljonger på Herrestorpsområdet.

Läs mer om byggprojektet här: https://vellinge.se/planer-och-projekt-i-Vellinge-kommun/aktuella-byggprojekt/skolor/hokopinge-skola/

Senast uppdaterad:
28 juni, 2022