Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

På Hököpinge skola vill vi skapa förutsättningar för elever att möta en värld i snabb förändring.

En utbildning med fokus på framtiden

Utöver att ge eleverna grundkunskaper arbetar vi medvetet för att utveckla kompetenser som kommer att vara viktiga i framtiden, en framtidssäkrad utbildning.

Vellinge Kommun har identifierat fem förmågor eller kompetenser som man anser eleverna behöver utveckla för att på bästa sätt vara rustade för framtidens förväntade krav i samhälls- och arbetsliv.

I vårt dagliga arbete använder vi oss av digitaliseringens möjligheter för att bredda och fördjupa lärande. Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund och hur man ska vara mot varandra. Vår skola ska vara en trygg, rolig och lärorik plats där vi lär och utvecklas enskilt och i gemenskap med andra.

Systematiskt kvalitetsarbete

I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi förebyggande med sociogram och trygghetsenkäter kontinuerligt i vår verksamhet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling som gäller för alla våra verksamheter. Planen beskriver vilka rutiner vi har för att upptäcka och utreda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Senast uppdaterad:
27 juni, 2022