Hoppa till innehåll

Hököpinge skola

På vår skola sätter vi eleverna i centrum. Det finns en röd tråd mellan vår skol- och fritidsverksamhet. Utifrån styrdokumenten planerar och genomför vi en verksamhet där elevernas erfarenheter, behov och intresse är utgångspunkten.

På Hököpinge skola vill vi ge våra elever en trygg och inspirerande miljö. Vi vill möta varje enskild elev utifrån behov och intresse och ge bästa förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.

Vi arbetar medvetet med att utbildningen ska bidra till nytänkande och vi vill ge eleverna kunskaper som är anpassade för framtidens krav.

På Hököpinge skola finns det en röd tråd mellan skola och fritidshem. För oss är helhetssynen viktig och vi arbetar för ett lärande hela dagen. Mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop och är beroende av varandra. Vi erbjuder rastaktiviteter och är många pedagoger närvarande på rasterna för att skapa en trygg miljö där alla elever känner sig sedda.

Senast uppdaterad:
30 juni, 2022