Hoppa till innehåll

Kontakta Räddningstjänsten vid övernattning

När du vill boka lokal för övernattning som inte är tänkt att övernatta i, så som skolor, fritidshem, idrottshallar etc. ska en ansökan skickas till Räddningstjänsten i Trelleborg.

För att utnyttja skolor, fritidshem, idrottshallar eller liknande som sovsalar krävs att lokalerna är lättillgängliga för räddningstjänsten. Dessutom måste den som hyr lokalerna se till att någon ansvarig finns på plats och i god tid före arrangemanget meddela räddningstjänsten när och hur många som ska övernatta samt kontaktuppgifter till den ansvarige för övernattningen.

I dokumentet "Rutiner vid tillfällig övernattning" finns dels en checklista för den som hyr en lokal, dels ett formulär som ska fyllas i och skickas till räddningstjänsten i Trelleborg via e-post.

Efter att Räddningstjänsten bedömt ansökan och godkänt tillfällig övernattning erhåller föreningen ett tillstånd. En kopia på detta tillstånd ska skickas till kommunen på följande adress:

Vellinge kommun
Mats Persson, verksamhetschef fritid
235 81 Vellinge

Först när kopia på tillståndet från räddningstjänsten kommit in till kommunen godkänner kommunen bokningen av aktuell lokal.

Publicerad:
26 september, 2018