Hoppa till innehåll

Rätt till plats i fritidshem

På den här sidan kan du läsa när du har rätt till en plats i fritidshem för ditt barn. Du kan också läsa om hur arbetslöshet, sjukskrivning, semester och föräldraledighet påverkar.

Självservice

Dokumentet ”Riktlinjer för mottagande och vistelsetid i fritidshem” beskriver Vellinge kommuns regler kring vem som har rätt till fritidshem. Dokumentet finns tillgängligt i sin helhet under ”Relaterade dokument”.

På den här sidan finns en sammanfattning av reglerna.

Vårdnadshavare som arbetar

Ditt barn har rätt till fritidshem medan du arbetar och tar dig till och från jobbet.

Vårdnadshavare som studerar

Ditt barn har rätt till fritidshem under den tid du studerar, och under den tid du tar dig till och från din skola. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Studieintyg ska lämnas in en gång per termin.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande

Barn till arbetssökande eller föräldralediga har inte tillgång till plats i fritidshem.
Det går att ansöka om dispens hos rektor om det finns särskilda skäl. I samband med ett syskons födelse får man ha kvar sin fritidshemsplats i ungefär en månad.

Ändrad inkomst

Om din inkomst ändras behöver du uppdatera dina uppgifter via e-tjänsten Inkomstuppgift - Lämna som du hittar högst upp på denna sida.

När du har semester

När någon av vårdnadshavarna är ledig är regeln att barnet inte får lämnas på fritidshem.

Sjukdom och sjukskrivning

När du som förälder är sjuk får barnet vara i fritidshem under den tid som anses nödvändigt. Läkarintyg/sjukintyg krävs vid längre sjukdom.

Tillfälligt behov av fritidsplats

Om ditt barn inte har en ordinarie fritidshemsplats, men behöver vara på fritids tillfälligt då skolan har lov, så kan du få det om du ansöker minst två månader i förväg via e-tjänsten Lovdagsomsorg - ansökan som du hittar högst upp på denna sida.

Senast uppdaterad:
27 februari 2023 10:22