Hoppa till innehåll

Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är en egen skolform för de elever som inte kan nå grundskolans kunskapskrav. Det kan bero på att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Självservice

Vellinge kommun har en anpassad grundskola som är placerad på Ljungenskolan. I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen/ämnesområden eller en kombination av dessa.

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden.

Alla elever är unika och pedagogiken anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Lärmiljön ska upplevas som meningsfull, begriplig och hanterbar.

Anpassade grundskolan, ämnen

Eleverna läser samma ämnen som grundskolans elever och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar.

I vissa fall kan eleven integreras i grundskolan. Det innebär att hela eller delar av undervisningen bedrivs i en grundskoleklass. Eleven läser då ämnena enligt anpassade grundskolans kursplan eller en kombination av anpassade grundskolans och grundskolans kursplaner.

Anpassade grundskolan, ämnesområden

Istället för ämnen läser eleverna fem ämnesområden: Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning

Musikal

Varje år sätter anpassade grundskolan upp en musikföreställning på kulturskolan i Vellinge. Vi uppträder både för skolelever och för våra elevers familjer.

Eleverna tränar inför föreställningen hela läsåret och de arbetar ämnesövergripande. Till exempel kan texter bearbetas under svensk- och engelsklektioner och rekvisita göras på bild- och slöjdlektioner.

Anpassade grundskolans fritidshem

Eleverna har möjlighet att gå på anpassade grundskolans fritids till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Efter det kan korttidstillsyn enligt LSS (fritids) erbjudas på Ljungklockan i Skanör.

Läs gärna Skolverkets broschyr "Anpassade grundskolan är till för ditt barn" på länken nedan.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn - skolverket.se

Senast uppdaterad:
15 maj 2024 07:49