Hoppa till innehåll

Förskola och skola - synpunkter och klagomål

Synpunkter eller klagomål på verksamheten
Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan
eller gymnasieskolan?
Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar
eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.
Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet.

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet enligt lagstiftningen.
Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på förbättringar.
Enligt skollagen (4 kap. 7-8§§) avser bestämmelserna klagomål mot utbildningen,
vilket definieras som verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån
bestämda mål. Det betyder att i princip allt som rör huvudmannens verksamhet
omfattas.

 1. Kontakta verksamheten

  Vänd dig till personalen
  Om du inte är nöjd med skolans eller förskolans verksamhet ska du i första hand vända dig till personalen på enheten. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.

  Kontakta rektor
  Tycker du inte att du får rätt hjälp där, kontaktar du rektor.
  Du kan också vända dig direkt till rektor om du anser att problemet är allvarligt.

 2. Lämna synpunkter eller klagomål

  Kontakta huvudmannen
  Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor.
  Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.
  Du kan lämna ditt klagomål digitalt via detta formulär.

  Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att
  skicka dem med post till följande adress:
  Vellinge kommun, utbildningsavdelningen, Norrevångsgatan 3, 235 36 Vellinge

  Lämna synpunkt/klagomål
 3. Vad händer efter du har lämnat ett klagomål?

  Vi kommer att kontakta dig skyndsamt gällande ditt klagomål. Ansvarig person för området får ärendet tilldelat sig, och kontaktar den person som lämnat klagomålet om kontaktuppgifter har lämnats
  När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. .Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

  Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste
  lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion.
  Har du frågor gällande klagomålshanteringen kan du kontakta rektor alternativt huvudmannen.

 4. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.