Hoppa till innehåll

Förskola och skola - beröm, förbättringsförslag och klagomål

Här hittar du information om hur du kan framföra beröm, förbättringsförslag eller klagomål på utbildning i de kommunala förskolorna och skolorna i Vellinge kommun.

Vellinge kommun, är intresserad av dina synpunkter och klagomål, det gäller både beröm och förbättringsförslag.
Har du förslag på förändring och förbättring är du välkommen att lämna dem till kommunen. Är det något som inte är bra i kommunens verksamhet inom utbildningsområdet, vill vi gärna veta det för att kunna utveckla och förbättra verksamheten.

För information gällande fristående förskolor och skolor ska ni vända er till rektor eller huvudmannen som ansvarar för verksamheten.

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Du kan lämna din information direkt till någon anställd i kommunen, muntligt eller skriftligt i brev, telefonsamtal, via e-post men helst vill vi att ni använder vårt digitala formulär.

En synpunkt/ett klagomål som lämnas till kommunen blir som regel en offentlig handling som alla kan ta del av/begära ut. Ärendet diarieförs och om det finns speciella skäl kan uppgifter i en handling skyddas av sekretess men det är inte så vanligt. Årligen görs en sammanställning av synpunkter och klagomål som redovisas för utbildningsnämnden.

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet enligt lagstiftningen. Enligt skollagen (4 kap. 7-8§§) avser bestämmelserna klagomål mot utbildningen, vilket definieras som verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.
Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel beröm eller förslag på förbättringsområden som inte är knutet till utbildningens styrdokument.

 1. Kontakta verksamheten

  Vänd dig till personalen
  Om du inte är nöjd med skolans eller förskolans verksamhet ska du i första hand vända dig till personalen på enheten. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.

  Kontakta rektor
  Tycker du inte att du får rätt hjälp där, kontaktar du rektor.
  Du kan också vända dig direkt till rektor om du anser att problemet är allvarligt.

 2. Lämna synpunkter eller klagomål

  Kontakta huvudmannen
  Du vänder dig till huvudmannen om du vill ge beröm eller om du inte är nöjd med hur din synpunkt gällande förbättring eller ditt klagomål hanterats av personal eller rektor.
  Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt
  Du kan lämna ditt klagomål digitalt via detta formulär.

  Lämna synpunkt/klagomål
 3. Vad händer efter du har lämnat ett klagomål?

  Vi kommer att kontakta dig skyndsamt gällande ditt ärende. Ansvarig person för området får ärendet tilldelat sig, och kontaktar den person som lämnat klagomålet om kontaktuppgifter har lämnats. Vid behov gör utbildningsavdelningen en utredning.
  När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

  Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste
  lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion.
  Har du frågor gällande klagomålshanteringen kan du kontakta rektor alternativt huvudmannen.

 4. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.