Hoppa till innehåll

Hindra spridning av invasiva arter i vår natur

Främmande djur och växter kan komma in i landet genom import eller som fripassagerare i gods och transporter. Dessa kan sedan hamna i naturen på olika sätt. En del kan bli invasiva och påverkar vår biologiska mångfald negativt.

Vi som privatpersoner kan ibland sprida invasiva främmande arter utan att ens veta om det. Till exempel genom att slänga växtavfall i naturen eller genom att ta med sig växter och frön hem från en utlandsresa.

Alla kan hjälpas åt för att hindra spridningen av invasiva främmande arter i vår natur. Här nedan får du fem tips på hur du som privatperson kan förhindra spridningen.

1. Släng inte växtavfall i naturen

Släng aldrig växtavfall i naturen. Växtavfallet kan innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet. Även om det du slänger är växter som tidigare inte visat tecken på att sprida sig kan de börja göra det när klimatet blir varmare. Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla.

Om du är osäker på vilka arter som ingår i förteckningen hittar du dem här

Jätteloka
Jätteloka

Kom ihåg att oavsett om växtavfallet innehåller invasiva främmande arter eller inte, är det inte tillåtet att slänga växtavfall i naturen, som till exempel i skogen. Det betraktas som nedskräpning (15 kap. 26 § Miljöbalken). Tänk på att växtavfallet inte behöver ställa till med någon skada eller otrevnad för att det ska vara att betrakta som nedskräpning.
tradgardsavfall.jpg

Så här kan du göra istället

2. Håll koll på vilka växter du köper och ger bort

Om du ska köpa, byta eller ge bort växter så se till att det inte är växter som kan ta över och bli invasiva. Det finns invasiva främmande växter som är EU-listade och som man varken får ha, sälja, byta eller transportera – de är förbjudna helt enkelt.
ge-bort-blomma.jpg
Är du osäker på vilka växtarter det handlar om hittar du dem här

Det finns också många invasiva främmande växtarter som är tillåtna, och som ännu inte omfattas av några regler. Dessa kan dock skapa stora problem för oss människor och naturen om de sprids. De vanligaste och besvärligaste är blomsterlupin, parkslide och vresros.


Blomsterlupin.jpgVresros.jpg23567019-japanese-knotweed.jpg
Blomsterlupin (t.v) Vresros (mitten) Parkslide (t.h)

Så här kan du göra istället

3. Släng inte invasiva växter i komposten

Invasiva växter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner, vilket gör att frön och växtdelar istället får hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska man inte slänga avfall från invasiva växter i återvinningscentralens utrymme för kompost eller växtavfall.
Kompost.jpg

Så här kan du göra istället

4. Transportera inte växtavfall i öppet släp

Många gånger kan man se att allt fler invasiva arter etablerar sig vid vägkanterna och ofta tar de sig vidare till närbelägna naturområden. En orsak är att frö och växtdelar ramlat av släp som fraktar växtavfall till återviningscentralen. Det är positivt att många bekämpar invasiva växter, men bekämpningen kan lätt orsaka spridning om växtavfallet fraktas utan att försluta det i ett öppet släp.
När det gäller de EU-listade främmande arterna finns det ett förbud mot att sprida dem, men vi rekommenderar att man även ser till att transportera andra invasiva främmande växtarter på ett säkert sätt för att skydda vår viktiga biologiska mångfald.
transportera.jpg

Så här kan du göra istället

5. Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

Exotiska husdjur som vattensköldpaddor, vissa akvariefiskar och till exempel sibiriska ekorrar som släpps ut i naturenkan bli invasiva och tränga undan svenska djurarter. De kan också bära på bakterier och parasiter som inte ska spridas till andra djur. Så släpp aldrig ut husdjur i naturen - det är dessutom förbjudet! Det är även förbjudet att ge bort eller sälja EU-listade invasiva arter.
exotiska-husdjur.jpg

Så här kan du göra istället


Rödörad vattensköldpadda.jpg
Rödörad vattensköldpadda

Vill du ta del av mer information om invasiva främmande arter kan du besöka Naturvårdsverkets informationssida

Informationen och illustrationerna är framtagna under en informationssatsning i juni 2020 som drivs och samordnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad:
16 juli, 2020