Hoppa till innehåll

Vinterväghållning och snöröjning

Här kan du läsa om det ansvar som kommunen, Trafikverket och du som privatperson har för vinterväghållning och snöröjning.

Gator och vägar

Gator och vägar är kommunens ansvar och indelas i tre olika kategorier. På kartan är vägarna färglagda enligt följande:

  1. Röd markering är genomfartsgator
  2. Blå markering är vanliga gator
  3. Gul markering är villagator

Se karta nedan.

Karta - vellinge.se

Rödmarkerade vägar åtgärdas först, därefter blå och i sista hand gula. För röda och blå gator ska röjning påbörjas när fem centimeter snö fallit och för de gula gatorna när snödjupet nått tio centimeter. Vid halka sandas blå och gula gator medan röda saltas liksom gång- och cykelvägarna.

I vinterväghållningen ingår också övergångsställen, cykelslussar, trafikhinder, trappor, ramper samt vissa busshållplatser. På de flesta av dessa platser är handskottning nödvändig.

Röd markering

Efter att kraven för att snöröjning och saltning är uppfyllda ska arbetet vara utfört inom 4 timmar. Denna kategori åtgärdas vid behov alla dagar i veckan. Exempel på vägar är Malmövägen i Vellinge tätort, Stenbocks väg i Höllviken samt Falsterbovägen i Skanör och Falsterbo.

Blå markering

Efter att kraven för att snöröjning och saltning är uppfyllda ska arbetet vara utfört inom 6 timmar. Denna kategori åtgärdas vid behov alla dagar i veckan. Exempel på gator är Östra och Västra Kanalvägen i Höllviken, Kompanigatan i Vellinge och Fyrvägen i Falsterbo.

Gul markering

Efter att kraven för att snöröjning och saltning är uppfyllda ska arbetet vara utfört inom ett halvt dygn. Denna kategori åtgärdas måndag till fredag. Exempel på gator är de i Asklundaområdet i Vellinge och Hagaområdet i Skanör.

Gångbanor och cykelvägar

  1. Röd markering innebär att åtgärd utförs vid behov alla dagar i veckan. Exempelvis Vellinge-Höllviken.
  2. Blå markering innebär att åtgärd utförs vid behov arbetsdagar. Exempelvis inom tätorter.
  3. Gul markering innebär att åtgärd utförs vid behov. Exempelvis inom tätorter.

Kommunen ansvarar för gångbanor vid allmän mark, som utmed ett grönområde, medan fastighetsägare ansvarar för gångbana utanför sin tomt.

Andras ansvar

På landsbygden är det Trafikverket som ansvarar för vinterväghållningen. Detta gäller också för genomfartsvägarna i exempelvis Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie och Hököpinge. Inom kommunen finns det ett flertal vägföreningar som själva ansvarar för sina gator. Detta gäller för de flesta gatorna i Ljunghusen och Höllviken och gator i några villaområden i Falsterbo, Skanör och Vellinge. Läs mer om väg- och samfällighetsföreningar på länken nedan.

Väg- och samfällighetsföreningar - vellinge.se

Skötselkarta

Ett annat sätt att se vilka gator och parker som kommunen sköter om är att titta på skötselkartan nedan.

Skötselkarta - vellinge.se

Detta kan du själv göra

Som villa- eller fastighetsägare har du det yttersta ansvaret att snarast röja gångbaneutrymmet utanför fastigheten från snö, is och motverka halka. Det åligger också ditt ansvar att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet. Du kan också hjälpa snöröjarna med att inte ha din bil parkerad på gatan så att snöröjarna har full framkomlighet, det gäller främst de gulmarkerade gatorna i tätorterna på kartan.

Sandlådor för sandning - vellinge.se

Ta det försiktigt i halka och snö

Införskaffa gärna broddar som du kan sätta på dina skor, de finns bland annat att köpa på apoteket. Olycksstatistiken talar tydligt för att många fotgängare råkar ut för halkolyckor på grund av vinterväglag.

Senast uppdaterad:
30 januari 2023 10:43