Hoppa till innehåll

Vinterväghållning och snöröjning

Här kan du läsa om det ansvar som kommunen, Trafikverket och du som privatperson har för vinterväghållning och snöröjning.

Gator och vägar

Gator och vägar är kommunens ansvar och indelas i tre olika kategorier. På kartan är vägarna färglagda enligt följande:

Se karta

Rödmarkerade vägar åtgärdas först, därefter blå och i sista hand gula. För röda och blå gator ska röjning påbörjas när fem centimeter snö fallit och för de gula gatorna när snödjupet nått tio centimeter. Vid halka sandas blå och gula gator medan röda saltas liksom gång- och cykelvägarna.

I vinterväghållningen ingår också övergångsställen, cykelslussar, trafikhinder, trappor, ramper samt vissa busshållplatser. På de flesta av dessa platser är handskottning nödvändig.

Röd markering

Efter att kraven för att snöröjning och saltning är uppfyllda ska arbetet vara utfört inom 4 timmar. Denna kategori åtgärdas vid behov alla dagar i veckan. Exempel på vägar är Malmövägen i Vellinge tätort, Stenbocks väg i Höllviken samt Falsterbovägen i Skanör och Falsterbo.

Blå markering

Efter att kraven för att snöröjning och saltning är uppfyllda ska arbetet vara utfört inom 6 timmar. Denna kategori åtgärdas vid behov alla dagar i veckan. Exempel på gator är Östra och Västra Kanalvägen i Höllviken, Kompanigatan i Vellinge och Fyrvägen i Falsterbo.

Gul markering

Efter att kraven för att snöröjning och saltning är uppfyllda ska arbetet vara utfört inom ett halvt dygn. Denna kategori åtgärdas måndag till fredag. Exempel på gator är de i Asklundaområdet i Vellinge och Hagaområdet i Skanör.

Gångbanor och cykelvägar

Kommunen ansvarar för gångbanor vid allmän mark, som utmed ett grönområde, medan fastighetsägare ansvarar för gångbana utanför sin tomt.

Andras ansvar

Trafikverket

På landsbygden är det Trafikverket som ansvarar för vinterväghållningen. Detta gäller också för genomfartsvägarna i exempelvis Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie och Hököpinge.

Väg- och samfällighetsföreningar

Inom kommunen finns det ett flertal vägföreningar som själva ansvarar för sina gator. Detta gäller för de flesta gatorna i Ljunghusen och Höllviken och gator i några villaområden i Falsterbo, Skanör och Vellinge.

Väg- och samfällighetsföreningar - vellinge.se

Detta kan du själv göra

Gör allt du kan för att underlätta för snöröjningen på våra gator och vägar. Undvik att ställa din bil på gatan. Detta gäller främst de gulmarkerade gatorna i tätorterna på kartan.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att gångbanan runt fastigheten är framkomlig och halkfri för alla.

Sandlådor för sandning - vellinge.se

Observera att du även måste se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför extra koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Tömning av dina fyrfackskärl

Sophämtningen kommer att ske som vanligt. Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att skotta så att chauffören lätt kommer fram och kan tömma kärlen. På grund av vädret kan förseningar förekomma och tömning kan också ske under morgondagen.

Ta det försiktigt i halka och snö

Införskaffa gärna broddar som du kan sätta på dina skor, de finns bland annat att köpa på apoteket. Olycksstatistiken talar tydligt för att många fotgängare råkar ut för halkolyckor på grund av vinterväglag.

Senast uppdaterad:
30 november 2023 08:40