Hoppa till innehåll

Trafik, gator och vägar

Det är Tekniska enheten, Tekniska nämnden och Länsstyrelsen som är de tre aktörer som har olika ansvarsområden för frågor gällande kommunens trafik, gator och vägar.

Självservice

Beslut om trafikföreskrifter för gator inom tättbebyggt område fattas av Tekniska nämnden. Vellinge kommuns tättbebyggda områden är: Arrie, Gessie Villastad, Hököpinge Kyrkby, Hököpinge-Gessie By, Höllviken-Ljunghusen-Kämpinge, M Grevie, Möllevången, N Håslöv, Räng, Räng Sand, S Håslöv, Skanör-Falsterbo, Vattle, Vellinge, Vellinge Väster, V Grevie, Ö Grevie

Beslut om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område fattas av Länsstyrelsen.

Gällande trafikföreskrifter finns publicerade i STFS Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen.

Ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport

Du kan ansöka om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen om största tillåtna bredd, längd och bruttovikt på ett fordon. Om du enbart ska köra genom Vellinge kommun, räcker det att du ansöker hos oss. Ansökan ska vara hos oss senast sju dagar innan transporten och ska ske via e-post eller telefon till Vellinge Direkt. Ska du köra genom flera kommuner ansöker du hos Trafikverket.

Ansökan om vägvisning till verksamhet

Du kan ansöka om att få uppsatt en skylt, som visar vägen till din verksamhet. Du ansöker hos väghållaren för den väg där du vill ha skylten uppsatt. Kommunen är väghållare för vägar i tätorterna medan Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. Om Trafikverket är väghållare ansöker du på trafikverkets webbplats. Om Vellinge kommun är väghållare kan du enkelt ansöka via vår e-tjänst ovan. Blir du beviljad vägvisning så svarar du för alla kostnader som är förknippade med vägvisningens uppsättande, till exempel ändring av befintliga vägvisare.

Senast uppdaterad:
26 juli 2021 09:13