Hoppa till innehåll

Trafik, gator och vägar

Det är Tekniska nämnden och Länsstyrelsen som är de aktörer som har olika ansvarsområden för frågor gällande kommunens trafik, gator och vägar.

Självservice

Beslut om trafikföreskrifter för gator inom tättbebyggt område fattas av Tekniska nämnden. Vellinge kommuns tättbebyggda områden är från 2024-01-31: Arrie – Falsterbo - Gessie - Gessie villastad – Hököpinge - Hököpinge kyrkby – Höllviken – Kämpinge – Ljunghusen - Mellan Grevie – Möllevången - Norra Håslöv – Räng - Rängs Sand - Södra Håslöv - Skanör – Vattle – Vellinge - Vellinge väster – Västra Grevie – Västra Ingelstad - Östra Grevie

Beslut om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område fattas av Länsstyrelsen.

Gällande trafikföreskrifter finns publicerade i STFS Svensk trafikföreskriftssamling på Transportstyrelsens hemsida nedan.

Svensk trafikföreskriftssamling - transportstyrelsen.se

Ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport

Du kan ansöka om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen om största tillåtna bredd, längd och bruttovikt på ett fordon. Om du enbart ska köra genom Vellinge kommun, räcker det att du ansöker hos oss. Ansökan ska vara inskickad till Vellinge Direkt senast sju dagar innan transporten, via telefon eller mejl. Ska du köra genom flera kommuner ansöker du hos Trafikverket på länken nedan.

Ansök om transportdispens på väg - trafikverket.se

Ansökan om vägvisning till verksamhet

Du kan ansöka om att få uppsatt en skylt, som visar vägen till din verksamhet. Du ansöker hos väghållaren för den väg där du vill ha skylten uppsatt. Kommunen är väghållare för vägar i tätorterna medan Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. Om Trafikverket är väghållare ansöker du på trafikverkets webbplats. Om Vellinge kommun är väghållare kan du enkelt ansöka via vår e-tjänst ovan. Blir du beviljad vägvisning så svarar du för alla kostnader som är förknippade med vägvisningens uppsättande, till exempel ändring av befintliga vägvisare.

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 10:41