Hoppa till innehåll

Inomhusmiljö

Fukt och mögel, dålig ventilation och hög eller låg temperatur är exempel på hälsorisker i en bostad. Många av de problem med inomhusmiljön som kan uppstå kan lösas ganska enkelt genom att du talar med fastighetsägaren. Hjälper det inte kan du vända dig till miljöenheten.

Självservice

Vi människor tillbringar en stor del av våra liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa. Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur inomhusmiljön påverkar hälsan.

Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig också åt mellan olika människor och påverkas till exempel av kön, ålder, känslighet och livsstil.

Har du problem i din lägenhet med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren ansvarar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön. Om du inte får hjälp kan du kontakta miljöenheten.

Fukt och mögel

Fukt är en av de största anledningarna till förekomst av mögel, bakterier och kvalster i byggnader. Det är vanligt att människor som vistas i fuktiga hus upplever irritation i hud och slemhinnor i luftvägarna och ögonen eller en känsla av andnöd och hosta. Det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. Barn kan vara speciellt känsliga.

Minska risken för fuktskador och angrepp av mögel genom att se till att ventilationen fungerar genom att hålla ventiler öppna och rengöra dem ofta. Det är också viktigt att förebygga och åtgärda fuktskador som beror på läckage utifrån.

Vid en fuktskada kan du om du äger din egen fastighet, vända dig till en fuktkonsult som kan hjälpa dig med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Ventilation

För att rena luften inomhus så ventilerar vi våra byggnader på olika sätt. I hus med dålig ventilation kan föroreningar bli kvar inomhus, dessutom kan luftfuktigheten bli hög. En bra grundventilation som är anpassad till den verksamhet som finns i huset är viktigt för att innemiljön ska vara bra och sund.

I kök och badrum finns det ventiler och genom dessa ska den gamla luften försvinna bort. Ny luft ska komma in genom ventiler i fönsterbågar, så kallade springventiler, eller genom ventiler i rummen. Köket bör inte ha något friskluftsintag. Det kan försämra ventilationen i hela bostaden.

Hur mycket luft behövs i en bostad?

Enligt råd från Folkhälsomyndigheten behövs en halv rumsomsättning per timme för att människor ska må bra. Det betyder att på två timmar ska luften bytas i lägenheten.

Om man lagar mat eller duschar mycket kan frånluftsflödet behöva ökas. En köksfläkt med olika hastigheter, där luftflödet går att öka, gör att matos snabbare försvinner. En fläkt i badrummet kan snabbare få bort den fuktiga luften efter duschning och förhindra att det bildas mögel på t ex tak och väggar.

Tänk på att:

Temperatur och drag

Temperaturen i din bostad varierar beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid. Undantaget är onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur.

​Hur varmt och kallt får det vara?

Normalt ska det vara högst 24–26 grader inomhus. Om du har det för varmt i din bostad kan luften också upplevas som mycket torrare och det kan påverka hur du mår. Sommartid, till exempel under en värmebölja, måste man dock acceptera att det kan bli varmare också inomhus. Det får då vara upp till 28 grader under kortare perioder. Riktvärdena gäller inte vid extrema väderförhållanden som allvarliga värmeböljor. Tänk på att solinstrålning kan vara en orsak till hög inomhustemperatur. Genom att hissa ner persienner eller markiser kan du stoppa solinstrålningen.

Som hyresgäst har du rätt att kräva en lägsta temperatur på 18 grader, men många fastighetsägare har gjort överenskommelser med hyresgästföreningen om att hålla en temperatur på lägst 20 grader inomhus. Kalla golv kan också vara ett problem ibland, särskilt om du bor över en port eller något annat ouppvärmt utrymme. Din golvtemperatur ska dock inte vara lägre än 16 grader under längre perioder.

Drag och kallras

Drag i din bostad kan orsakas av otäta fönster och dörrar eller felaktigt fungerande ventilation. Mindre otätheter från exempelvis fönster och dörrar är ingen olägenhet. Drag kan ge en känsla av att det är kallt i bostaden även om temperaturen är bra.

Kalla väggar och fönster kan orsaka kallras som upplevs som drag. Även möbler som hindrar element att värma upp den kalla luften från fönster kan ge kallras.

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem med inomhustemperaturen i bostaden kan du göra följande:

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 10:52