Hoppa till innehåll

Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område som är inrättat av Länsstyrelsen för att trygga dricksvattenförsörjningen.

I Vellinge kommun finns grundvattenborror i Höllviken, Vellinge, Räng och Södra och Norra Håslöv. Dessa grundvattenborror är för närvarande inte aktiva, men finns bevarade för framtiden.

Till skydd för grundvattnet krävs bland annat kortare besiktningsintervall för cisterner och tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

Se markering på kartan nedan över vattenskyddsområdet.

Publicerad:
24 september, 2018
Senast uppdaterad:
22 september, 2020