Hoppa till innehåll

Vattenmätare

När du är inkopplad till det kommunala vattnet ska din förbrukning mätas genom en vattenmätare. Vattenmätaren får du av kommunen och sätts upp av kommunens entreprenör. Uppsättningen kostar ingenting när du ansluter dig. Beställ vattenmätaruppsättning via Serkon.

Självservice

Vattenmätaravläsning

För att VA-fakturan som du får från kommunen ska vara så korrekt som möjligt behöver du lämna in din vattenmätarställning med jämna mellanrum. Du kan enkelt registrera din vattenmätarställning via självservice.

Hur ofta ska jag lämna uppgift om vattenmätarställning till kommunen?

Vellinge kommun rekommenderar att du lämnar uppgift om vattenmätarställning minst en gång per år. Varje månad uppdaterar kommunen sitt fakturaregister med de nya vattenmätarställningar som lämnats via e-tjänsteportalen. Det är därför inte meningsfullt att lämna uppgift om vattenmätarställning oftare än en gång per månad.

Om du har frågor om din vattenmätaravläsning eller din VA-faktura kan du ringa till debiteringsenheten på tfn 040-42 53 23.

Så här kan en vattenmätare se ut.

Vattenmätare.jpg

Vi byter till fjärravlästa vattenmätare

Sedan hösten 2019 sätter vi upp en ny sorts vattenmätare vid mätarbyten. Dessa mätare är fjärravlästa, vilket innebär att man såsmåningom inte kommer att behöva lämna mätaravläsningar.

Ansvar för vattenmätaren

Din vattenmätare tillhör Vellinge kommun, men du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Din vattenmätare ska vara placerad i ett uppvärmt utrymme som inte utsätts för frost. Även VA-installationen där mätaren sitter är ditt ansvar och som fastighetsägare behöver du ombesörja att en godkänd vattenmätarplats finns. Detta regleras i kommunens ABVA.

Om din vattenmätare skadas

Om din mätare slutar fungera, skadas eller fryser sönder stänger du av ventilerna på var sida om mätaren och kontaktar Vellinge kommun omgående. Gör en felanmälan på 040-42 50 00.

Byte av vattenmätare

Alla vattenmätare ska bytas ut med visst intervall, för kontroll och underhåll, enligt SWEDAC:s bestämmelser. Mätaren får som längst sitta i 10 år. Detta för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning.

Inför ditt vattenmätarbyte

Kommunens entreprenör skickar ut en avisering några veckor innan det är dags för byte. Har du inte möjlighet att vara hemma och öppna måste du omgående kontakta entreprenören för att boka en annan tid som passar er båda, ring eller sms:a 0763 - 08 81 98. Besöket tar ca 15 minuter och är kostnadsfitt för dig som abonnent. Om du fått en avisering och trots det inte är hemma när entreprenören kommer vi ta ut en kostnad för detta enligt taxa.

Inför bytet av vattenmätare är det ditt ansvar att kontrollera din nuvarande installation och säkerställa att:

Kontakta en VVS-firma för eventuella åtgärder innan vårt besök. Om montören på plats inte godkänner installationen enligt punkterna ovan ansvarar du som fastighetsägare för att åtgärda det som behövs.

Placering av vattenmätaren

Vattenmätaren ska placeras enligt svensk standard. Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler före och efter vattenmätaren.

Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren samt se till att den är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte.

Mätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte placeras framför den.

Mätaren ska placeras så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Om vattenanslutningen till mätaren är större än 50 millimeter bör golvbrunn finnas.

Upp/nedmontering vid ombyggnation eller rivning av hus

Ska du bygga om hemma och behöver flytta eller ta ner vattenmätaren under tiden, ska du beställa upp/nedmontering via Serkon. Om du beställer detta minst en vecka i förväg är det kostnadsfritt för dig som abonnent.

Ska huset rivas måste vattenmätaren tas ner av kommunens entreprenör. vi gör en slutavläsning på vattenmätaren och ändrar ditt abonnemang. Nedmontering beställs av Serkon.

När du flyttar

När du säljer din fastighet ska du kontakta avdelningen för debitering på Serkon och begära en blankett för slutavläsning av vattenmätaren. Blanketten undertecknas av både dig och köparen och skickas till Serkon, se adress nedan. När blanketten kommit i retur till debiteringen, registreras abonnemanget på den nye ägaren.

Förvaring av vattenmätare vintertid

För dig med fritidshus tillhandahåller kommunen en tjänst för förvaring av vattenmätare under vintern för att den inte ska frysa sönder. Kommunens entreprenör tar ner mätaren under hösten och sätter upp den igen på våren. Vattnet stängs av under tiden.

Kontakta Serkon

Om du har frågor om kostnader eller din faktura ska du kontakta avdelningen för debitering hos Serkon.

Öppettider är vardagar klockan 10-12 och 13-15.

Tfn: 040-42 53 23
e-post: info@serkon.se

Adress:
Serkon AB
Malmövägen 28
235 36 Vellinge

Publicerad:
25 september, 2018
Senast uppdaterad:
24 september, 2020