Hoppa till innehåll

Kommunalt avlopp

Kommunen har inga egna reningsanläggningar för avloppsvatten. Vattnet transporteras i ledning till Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö för rening och behandling innan det släpps ut i Öresund.

Självservice

Kommunalt avlopp

Det är VA-enheten, som ansvarar för det kommunala avloppet medan miljöenheten ansvarar för frågor om enskilt avlopp.

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet ska det anmälas på e-tjänsten ovan.

Stopp i avloppet

Beroende på var du får stopp i avloppet så bestäms vems ansvar det är. Det finns en förbindelsepunkt, normalt 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, där vattnet är anslutet till VA-nätet. Är stoppet utanför är det kommunens ansvar, är stoppet innanför är det fastighetsägarens ansvar. Har man en brunn på tomtgränsen så kan den vara till hjälp. Står det högt med vatten i brunnen så är stoppet utanför. Är det bara en vattenspegel i botten av brunnen så är stoppet innanför.

Bestämmelser för köksavfallskvarn

Sedan ett beslut i tekniska nämnden 2010, tillåter inte kommunen nya anslutningar av avfallskvarnar till det kommunala avloppsnätet. Det är VA-SYD, som tar hand om Vellinges avloppsvatten, som inte godtar avloppsvatten som innehåller avfall från köksavfallskvarnar.

Beslutet grundar sig på Vellinge kommuns allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna avloppsanläggningen, ABVA, och innebär att nya tillstånd inte kommer att beviljas.

Publicerad:
22 februari, 2024