Hoppa till innehåll

Granbarkborre

En möjlig orsak när en gran dör kan vara granbarkborren. Om du som fastighetsägare behöver fälla ett träd som är skadat eller dött så kan du behöva söka om marklov.

Om du behöver fälla ett träd inom ett område med detaljplan som innehåller utökad lovplikt för trädfällning så ska du lämna in en ansökan om marklov för trädfällning till miljö- och byggnadsnämnden. Lovplikten gäller även vid angripna eller sjuka träd. Du kan kontakta kommunens bygglovsenhet för mer information. Du når dem via Vellinge Direkt.

Vid trädfällning utan marklov så är miljö- och byggnadsnämnden skyldig att ingripa och besluta om påföljder.

Om en fastighetsägare inte vill vidta åtgärder mot angripna träd så är det Skogsstyrelsen som har tillsynsansvar.

Skogsstyrelsen har mer information om granbarkborren.

Granbarkborren - skogsstyrelsen.se

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 08:22