Hoppa till innehåll

Skanörs skola

Med förskoleklass samt grundskola från årskurs ett upp till nionde klass kan Skanörs skola erbjuda en kontinuitet i utbildningen. Varierad pedagogik tillsammans med god studiemiljö bidrar till elevernas fina studieresultat.

Måluppfyllelse - resultat i relation till de
nationella målen i skollagen

För att ge elever i årskurs 4-9 förutsättningar för ökad måluppfyllelse erbjuder vi varje vecka, efter skoltid, extra studietid. Lärarnas engagemang i elevernas skolgång och samarbetet mellan elev, lärare och förälder gör att elever snabbt kan få den hjälpen just de behöver. Skolans ljusa och trivsamma lokaler bidrar till ökad studiemotivation.

Kontinuitet och trygghet

Kontinuiteten sträcker sig inte endast mellan skolåren utan också mellan de olika arbetsgrupperna. Ett exempel på detta är fritidspedagogernas samverkar med lärarna på lågstadiet. De finns med under elevernas skoldag för att sedan organisera fritidshemsverkamheten under eftermiddagen. På detta sätt skapas kontinuitet för eleverna vilket bidrar till trygghet.
Vi har mobilfri skoldag.

Digitalisering

Ipads används medvetet i den pedagogiska verksamheten och i undervisningen redan från förskolan. Eleverna på låg- och mellanstadiet använder Ipad som hjälpmedel i skolarbetet medan eleverna på högstadiet använder elevdator.

Senast uppdaterad:
15 september, 2022