Hoppa till innehåll

Skanörsgården

Skanörsgården är en 100-årig byggnad med stor trädgård och musiksal. Det finns gott om utrymme för aktiviteter både inomhus och utomhus. På Skanörsgården har förskoleklassen och 5-årsgruppen Gladan sin verksamhet.

Gladan

Avdelningen Gladan fokuserar på aktiviteter som stärker barnens utveckling och lärande. Genom aktiviteter och lek uppmuntrar vi det sociala samspelet mellan barnen och genom rörelse musik, färg, form och natur upptäcker vi omvärlden tillsammans.

Förskoleklassen

Förskoleklassen på Skanörsgården startar efter sommarlovet och är till för de barn som har fyllt sex eller fyller sex är under årets gång. Vi ger barnen en mjuk övergång mellan Gladan och förskoleklassen som ska inspirera till en nyfikenhet på skolan. Barnen behåller sina pedagoger upp i förskoleklass. På Skanörs skola startar undervisningen i engelska redan i förskoleklassen.

Förberedelser inför skolstart

Barnen på Skanörsgården har daglig kontakt med Skanörs skola då lunchen varje dag serveras på skolan. Barnen har även sin gymnastiklektion i skolans idrottshall en gång i veckan. För att ytterligare låta barnen bekanta sig med skolan arrangeras gemensamma projekt och temadagar mellan lågstadiet och förskoleklassen.

Senast uppdaterad:
15 september, 2022