Hoppa till innehåll

Välkommen att skapa din ansökan

Skickar ditt ärende...

Dödsboanmälan

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska göras får tillgångarna i boet inte överstiga cirka 5 000 kronor sedan följande kostnader dragits:

  • Begravning och gravsten
  • Kostnad för att ta hand om och utrymma bostaden
  • Hyra för en uppsägningsmånad (uppsägningstiden är alltid en månad vid dödsfall)

 

Uppgifter om den avlidne
Vad hade den avlidne för boendeform?

Observera
Dödsboanmälan kan inte upprättas om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt

Dödsbodelägare
Finns det delägare till dödsboet?

Det är obligatoriskt att uppge namn och personnummer till samtliga dödsbodelägare/arvingar. Gäller även sambo.

Dödsboets ekonomiska ställning på dödsdagen

Här redovisar du de tillgångar som fanns på dödsdagen och det som inkommit efteråt, såsom lön, pension, försäkringar, skatteåterbäring med mera. De utgifter som du ska redovisa är begravningskostnad och kostnader i samband med dödsfallet. Du ska inte redovisa andra skulder.

Tillgångar i dödsboet

kronor
kronor
kronor
kronor
kronor
kronor
kronor
kronor

Kostnader i dödsboet

kronor
kronor
kronor
kronor
Testamente
Finns det ett testamente?
Dina uppgifter
Underlag

Det är inte obligatoriskt att ladda upp dokumenten via den här e-tjänsten utan det går också bra att skicka in alla eller några av dokumenten till kommunens handläggare.


Obligatoriska uppgifter och handlingar

  1. Dödsfallsintyg och släktutredning, beställs från Skatteverket, telefon 0771-567 567
  2. Kopia av hela deklarationen, det vill säga fyra sidor eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekontot (gäller även make/maka)
  3. Underlag på begravningskostnaden
  4. Uppgift om kontanter på dödsdagen. Gäller även make/maka
  5. Begär kapital- och räntebesked på dödsdagen från bank/banker. Gäller även make/maka
  6. Kontoutdrag från den avlidnes bank/banker från dödsdagen och minst en månad framåt i tid. Observera att det är två uppgifter som behövs från den avlidnes bank/banker!
Hur vill du skicka in underlagen till dödsboanmälan?
Övriga upplysningar
Försäkran och underskrift
Hantering av personuppgifter

För information om hur Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter, gå till sidan personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.