Hoppa till innehåll

Vård- och omsorgsboende - ansökan från annan kommun

 1. Innan du ansöker

  Om du bor i en annan kommun och vill ansöka om vård- och omsorgsboende i Vellinge kommun behövs underlag som styrker ditt aktuella omvårdnadsbehov. Underlaget ska skrivas av din hemkommuns biståndshandläggare. I underlaget ska det stå vilket stöd och vilken hjälp du har idag i din hemkommun.

  Om du har en demensdiagnos ska du skicka med ett läkarintyg som styrker detta.

 2. Dags att ansöka

  Ansökan via blankett
  Om du saknar BankID eller inte vill ansöka digitalt kan du ringa till Vellinge kommun och be att få en blankett hemskickad.

  Ansökan via e-tjänst
  För att ansöka digitalt väljer du att klicka på e-tjänsten nedan. Du loggar in med hjälp av ditt BankID.
  Om du får hjälp att ansöka av annan person behöver personen en fullmakt eller ett beslut på förordnande av god man.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Om du skickat in ansökan via e-tjänsten så behöver ärendet signeras för att vi ska kunna påbörja handläggning. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer du att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  Utifrån underlaget gör biståndshandläggaren först en bedömning om du tillhör en så kallad personkrets. En personkrets betyder här att en person har behov av tillsyn och eller andra insatser dygnet runt eller en stor del av dygnet.

  Om det bedöms att du inte tillhör en personkrets, görs ingen vidare prövning av din ansökan. Du har rätt att överklaga beslutet.

  Om du tillhör en personkrets, görs en bedömning utifrån underlaget du har skickat in om du har rätt till en plats på ett vård och omsorgsboende. Om du får avslag har du rätt att överklaga beslutet.

  En handläggare kommer att kontakta dig eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd. Utredning av din ansökan påbörjas först när alla handlingar har kommit in.