Hoppa till innehåll

Problematisk frånvaro - anmälan

 1. Innan du ansöker

  Utredning om upprepad eller längre frånvaro

  Alla skolor ska aktivt arbeta med att främja elevers närvaro och förebygga frånvaro. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt (7 kap. 19 a § skollagen).

  Frånvaro som hotar att leda till att eleven inte når kunskapskraven för utbildningen ska alltid utredas. Även om eleven bedöms klara kunskapskraven men riskerar att inte nå så långt som eleven annars hade nått utan upprepad eller längre frånvaro ska det utredas.

  Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

 2. Dags att ansöka

  Anmälan om problematisk frånvaro görs här.

  Anmäl här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  När din anmälan skickats in följs den upp av utbildningsavdelningen och rapporteras till huvudman enligt gällande rutiner för problematisk frånvaro.