Hoppa till innehåll

Tilläggsbelopp för modersmål - ansökan

På den här sidan finns information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.

E-tjänsten riktar sig till fristående skolor i kommunen och skolor i andra kommuner som har elever som är folkbokförda i Vellinge kommun.
Kommunala skolor i Vellinge kommun kan inte söka tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.

Om du avbryter dina studier

Om ni har blivit beviljad ett bidrag och eleven avbryter sina studier, eller på annat sätt felaktigt tar emot bidraget, måste ni omgående kontakta rektor för Vellinge lärcenter.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15/8 för elever som redan går i skolans verksamhet. För verksamheter som tar emot ny elev skickas ansökan löpande. Rektor ska ansöka om tilläggsbelopp för elever som är aktuella för modersmålsundervisning enligt skollag (2010:800) 10 kap 7§. En ansökan per barn och per läsår gäller.

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning är 9278 kr per elev enligt prislista 2023.
Om eleven inte längre deltar i modersmålsundervisning ska detta meddelas Vellinge kommun omgående.

 1. Innan du ansöker

  Innan du genomför e-tjänsten ska du ha säkrat att eleven uppfyller kraven för att få modersmålsundervisning. Det är rektor som säkerställer att eleven är berättigad att få undervisning i modersmål.

  För att vara berättigad till tilläggsbelopp för modersmålundervisning ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål.
  • Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängespråk i hemmet
  • För elev i grundskola gäller att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • För elev i gymnasiet gäller att eleven ska ha goda kunskaper i modersmålet.
  • Elev på gymnasiet har läst mindre än sju år modersmålsundervisning under sin skoltid inklusive grundskola.
  • Minst fem elever per språk och per huvudman måste vara anmälda för att undervisningen ska tilläggsbelopp ska kunna beviljas. Det gäller inte de nationella minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska.

  Elever kan beviljas modersmål i högst sammanlagt sju läsår under sin skoltid (gäller elever som börjat med modersmål from 2020).

 2. Dags att ansöka

  Nu är det dags att ansöka.

  Inloggning till e-tjänsten sker med hjälp av BankID.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Ärendet behöver signeras för att vi ska kunna påbörja handläggning. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer du att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  Efter ansökan har kommit in så behandlas den av handläggaren. Beslut meddelas från Utbildningsavdelningen i Vellinge kommun.