Hoppa till innehåll

Tilläggsbelopp för extraordinära insatser - ansökan

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för extraordinära insatser. E-tjänsten riktar sig mot fristående verksamheter.

 1. Innan du börjar

  Har eleven/barnet rätt till tilläggsbelopp?

  Först och främst bör man vara medveten om att insatser till elever/barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd finansieras inom ramen för grundbeloppet.

  Tilläggsbelopp kan sökas för elever/barn i behov av extraordinära insatser, modersmålsundervisning och lovskola.

  Målgrupper som kan komma ifråga för tilläggsbelopp för extraordinära insatser är:

  • Barn eller elever med medicinsk funktionsnedsättning som beror på sjukdom eller skada.
  • Barn eller elever med fysisk funktionsnedsättning som behöver ett omfattande särskilt stöd med anledning av detta.
  • Barn eller elever med psykosociala eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan handla om svårigheter i socialt samspel och kommunikation samt där barnet eller eleven utsätter sig själv eller andra för stora risker
  • Barn eller elever med stora inlärningssvårigheter som har behov av ett omfattande särskilt stöd med anledning av detta En elevs har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt för skolan att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas.
 2. Dags att ansöka

  Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära insatser görs i första hand under perioden:
  15 januari – 15 mars

  Kompletterande ansökningar kan göras under perioden:
  15 augusti – 15 oktober
  Ansökan kan maximalt gälla för ett år.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Beslut
  Utbildningsavdelningen fattar beslut under innevarande termin efter att tjänsten har stängt. Datum för stängning är 15 mars för vårterminen respektive 15 oktober för höstterminen.

  Överklagande
  Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet delgivits skolan. Anvisning finns på beslutet.

  Utbetalning
  Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp om inte annat anges i beslutet.