Hoppa till innehåll

Skolpliktens upphörande pga. varaktig utlandsvistelse - ansökan

Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Om du och dina barn flyttar utomlands permanent upphör skolplikten och hemkommunens ansvar att finansiera elevens utbildning.

 1. Innan du ansöker

  Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten.

  Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.
  När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera elevens utbildning. Ansökan om upphörande av skolplikt gäller varaktig utlandsvistelse dvs minst 6 månader för att ansökan ska godkännas.

  Om ansökan om skolpliktens upphörande beviljas så skrivs barnet ut från nuvarande skola. Om man fortfarande efter 1 år är folkbokförd i kommunen och man ännu vistas utomlands görs en anmälan till Skatteverket.
  Ta fram kontaktuppgifter till den nya skolan innan du börjar med ansökan.

 2. Dags att ansöka

  När ni fyller i ansökan är det viktigt att ni skriver in efterfrågad information. Ansökan ska göras före studierna i Vellinge avslutas.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Ärendet behöver signeras av samtliga vårdnadshavare från att ärendet skapades. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer du/ni att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  Efter att ansökan har inkommit behandlas den av handläggare som kontaktar mottagande skola. Beslut meddelas via Mina sidor.