Hoppa till innehåll

Ny vattenledning, Vellinge

Vellinge kommun ska borra en ny vattenledning på Kompanigatan i Vellinge med start 18 mars.

Borrningen kommer genomföras från stortorgets sydvästra hörn och upp till Perstorpsgatan. Längs med gatan kommer det bli schaktgropar med jämna mellanrum där det kommer svetsas på mer ledning till borren. Det kommer även bli gropar där brandposter byts ut. Vid groparna kommer ett av körfälten stängas av.

När borrningen upp till Perstorpsgatan genomförts kommer vattenprover tas och ledningen provtryckas. När det är klart kommer arbetet återupptas vid Stortorget där samtliga serviser till fastigheterna kommer bytas ut så att de kopplas på den nya ledningen. Då kommer återigen ett körfält påverkas lokalt där servisen byts. Hela arbetet ska vara färdigställt till skolavslutningen.

Publicerad:
6 mars, 2024