Hoppa till innehåll

Servicemeddelanden

 • Arbete med Flommens vattensystem

 • Vi undersöker ledningsnätet med rök- och färgtest

  Under februari/mars gör vi ett röktest i dag- och spillvattennätet på Kronodal, Höllviken. Röken är helt ofarlig och testet görs för att upptäcka läckage, felkopplingar och otäta rör. Under testet kan det sippra rök från avlopp, mark och rännstensbrunnar. Kommunens mätpunkt i Höllviken har visat att spillvattenledningsnätet i området påverkas snabbt när det regnar mycket. Det betyder att stora mängder dagvatten - regnvatten - hamnar i redan överbelastade ledningar för spillvatten samt pumpstationerna och i Klagshamns reningsverk.

 • Ledningsarbete i Skanör

  Tisdagen den 31 januari påbörjas ett ledningsarbete på Blåtistelvägen i Skanör. Detta kan medföra störningar på vattenleveransen i delar av Skanör, Höllviken och Ljunghusen.

 • Omkoppling av ny vattenledning sker på Blåtistelvägen i Skanör

  Vi kommer att utföra en omkoppling av vattenledning på Blåtistelvägen under torsdagen den 26/1-23

 • Vägarbete påverkar busstrafiken

 • Avstängda strandtoaletter

  Vellinge kommun renoverar och vinterbonar strandtoaletter på tre adresser i Höllviken och Ljunghusen för att de ska kunna användas året om. Arbetet beräknas vara färdigt i februari.