Hoppa till innehåll

Servicemeddelanden

 • Ny tillfällig hållplats Stefan Löfvings väg

  Under vecka 40-43 kommer Stefan Lövfings väg och delar av Västra Halörsvägen vara avstängd för biltrafik på grund av vägarbete, arbete med ny busshållplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter. Busstrafiken kommer att ledas om via Nyvångsvägen och hållplats Stefan Lövfings väg kommer tillfälligt att flyttas.

 • Vattenläcka i Hököpinge

 • Tillfällig parkering Östra Grevie

  Måndag 26 september kommer korsningen Gamla Landsvägen/ Kyrkstigen i Östra Grevie grävas upp, detta innebär att alla berörda på Kyrkstigen kommer att få parkera sina bilar på kyrkans parkering under arbetet.

 • Vattenavstängning Östra Grevie

  Korsningen Gamla Landsvägen/Kyrkstigen i Östra Grevie ska grävas upp vilket innebär att vattnet behöver stängas av tisdag den 27 september på nedan adresser.

 • Busshållplats Vellinge centrum flyttas

  Busshållplats Vellinge centrum kommer vara avstängd 27-30 september. Resenärer hänvisas till tillfälliga hållplatslägen enligt kartan nedan.

 • Vattenavstängning i Vellinge

  Vattnet kommer att stängas av under pågående arbete med inkoppling av serviser.

 • Avstängda strandtoaletter

  Vellinge kommun renoverar och vinterbonar strandtoaletter på tre adresser i Höllviken och Ljunghusen för att de ska kunna användas året om. Arbetet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2022/2023.

 • Avstängt vatten i Vellinge

  På onsdag kopplas en ny vattenledning en ny vattenledning in på Verkstadsgatan i Vellinge. Under tiden som omkopplingen sker kommer vattnet vara avstängt.

 • Avstängt vatten i Skanör

  Under måndagen stängs vatten av för att ny vattenledning ska kopplas in. Arbetet kommer påbörjas kl. 08.00 och beräknas vara klara kl. 16.00.

 • Vattenläcka i Höllviken

  En vattenläcka har upptäckts i Höllviken och vattnet har stängts av på Ljungdalavägen, Klockarevägen mot Movägen.

 • Avstängt vatten i Östra Grevie

  Vattnet kommer att stängas i Östra Grevie när en ny vattenledning kopplas in. Passa på att tappa upp vatten innan!

 • Förtidsröstning i Skanör stängt

  Lördagen 27 augusti är förtidsröstningen i Skanör stängd. Vi hänvisar istället till Falsterbo församlingshem som har öppettider kl. 10.00-16.00.

 • Fel adress till vallokal Gessie fd. Byakrog på röstkortet

  För de medborgare som blivit tilldelade vallokal Gessie fd. Byakrog på valdagen står det fel adress på röstkortet.

 • Ängavägen avstängd för trafik

  Ängavägen stängs av natten mellan 25 och 26 augusti och öppnas igen natten mellan 18 och 19 september. Detta på grund av arbete på Busshållplats Vellinge västra.

 • Avstängning av Vellinge Ängar busshållplats

  Från den 26 augusti till den 12 september arbetar Trafikverket med att byta bullerskärmar. I samband med detta stannar inte linje 100, 146, 103 och 300 på hållplats Vellinge ängar läge B. Samtidigt pågår ett parallellt arbete som påverkar hållplatserna Vellinge ängar läge C+D och Västerbrogatan läge B. Arbetet påverkar inte bussarna till och från Vellinge ängar läge A.

 • Väntat skyfall

  SMHI utfärdar gul varning för skyfallsliknande regn under eftermiddagen den 19 augusti och under natten mot den 20 augusti. Regnet kan även dröja sig kvar en bit in på lördagen

 • Nya hållplatslägen i Hököpinge

  Nya hållplatslägen i Hököpinge vid nya pendlarparkeringen.

 • Vattenläcka Räng Sand

  Ca 26 fastigheter är drabbade på följande adresser: Lorens väg Eternellastigen Krutmakarstigen Vattnet avstängt från ca kl 13:00 till 15:00

 • Snart avslutas sommartömningen

  Inom kort upphör sommartömningen av dina sopor. Genom att gå in på Mina sidor kan du kontrollera när dina sopor töms framöver.

 • Vattenläcka Höllviken

  En vattenläcka har upptäckts på Granetorpsvägen 14 och vägen är avstängd till Grenvägen. Vattenpost finns på Granetorpsvägen 13.

 • Problem att visa badtemperaturen i Kämpinge och Ljungskogen

  Just nu kan man inte se den aktuella badtemperaturen i Kämpinge och Ljungskogen. Tekniker håller på att lösa problemet.

 • Refug byggs om på Börjesgatan

  Kommunen bygger om en refug på Börjesgatan i Vellinge, arbetet kommer att pågå mellan 25 juli – 5 aug. Under perioden kommer väg stängas av och omledning av trafik göras. Se bild nedan.

 • Strömavbrott i Höllviken

  Just nu är det strömavbrott på flera delar i Höllviken. Mer information finns på Eons hemsida.

 • Vattenavstängning på Verkstadsgatan

  Vattnet på Verkstadsgatan kommer att vara avstängt under tisdagen den 12/7 på grund av arbete med dricksvattenledningarna i gatan. De som berörs har fått ett brev i sina brevlådor och det kommer finnas dricksvatten tillgängligt i en tank som placeras på Verkstadsgatan 2 för dem som behöver det under tiden vattnet är avstängt.

 • Förseningar i avfallshämtningen

  Vi har för tillfället problem med sopbilarna som kör i kommunen, vilket kan medföra att tömningar blir försenade. Vi uppmanar alla att låta kärlen stå vid tomtgräns eller på uppsamlingsplatsen tills tömning skett. Uteblivna tömningar kommer att prioriteras dagen därpå. Vi ber om ursäkt för det inträffade och är tacksamma för er förståelse.

 • Vellinge Direkt upplever störningar i telefonin

  Just nu fungerar kommunens huvudnummer 040-42 50 00 till och från. Anledningen är systemtekniska fel. Vi arbetar för att åtgärda problemet.

 • Avstängt vatten Storgatan, Malmövägen, Norrevångsgatan

  Inkoppling av ny vattenledning medför avstängd vatten.

 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärd Östersjövägen, Höllviken

  Arbetet med upphöjd gatukorsning i korsningen Östersjövägen/Hammartorps-vägen har tyvärr dragit ut på tiden p.g.a. att arbetet med vattenledningar har utökats. Arbetet beräknas vara klart i under v.25.

 • Vatten avstängt på Norrevångsgatan

  Vattnet kommer stängas av under tiden ny ledning kopplas in.

 • Trafikåtgärder genom Räng Sand och Kämpinge by

  Trafikverket är nu igång med arbetet av ökade trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintlig väg genom Räng Sand och Kämpinge by. Åtgärderna görs i syfte att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att hastighetsgränsen efterföljs.

 • Strandtoaletten söder om Steffensvägen i Höllviken är tillfälligt stängd

  Strandtoaletten söder om Steffensvägen i Höllviken är tillfälligt stängd på grund av tekniska problem.

 • Avstängd: Länsväg 589

  Länsväg 589 kommer att vara avstängd mellan 30/5-3/6.

 • E-tjänsterna tillfälligt avstängda under dagen

  Tisdagen den 24 maj uppdateras e-tjänsterna på Vellinge.se. Det går dessvärre inte att nå e-tjänsterna under tiden. Uppdateringen förväntas vara klar kl. 16.00

 • E-tjänsterna tillfälligt avstängda

  Tisdagen den 17 maj uppdateras e-tjänsterna på Vellinge.se. Det går dessvärre inte att nå e-tjänsterna under tiden. Uppdateringen förväntas vara klar kl. 16.00

 • Begränsad framkomlighet på Kompanigatan i Vellinge

  VA-arbete för reparation av ledningsnätet pågår.

 • Falsterbovägen avstängd

  Med anledning av byggnation vid cirkulationsplats Triangeln stängs Falsterbovägen tillfälligt av.

 • Vattenavstängning Räng Sand

  Nytt försök med vattenavstängning i Räng Sand. Boenden har fått information

 • Infart till Norrevångsgatan avstängd

  VA-enheten behöver reparera en dricksvattenledning i Norrevångsgatan. Med anledning av det kommer trafiken i Norrevångsgatans södergående riktning att ledas om. Arbetena startar den 2 maj och beräknas ta några veckor.

 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Östersjövägen

  Under v.18 kommer vi att påbörja anläggandet av upphöjd gatukorsning i korsningen Östersjövägen/Hammartorpsvägen i Höllviken. Samtidigt kommer vi att byta ut en del av befintlig vattenledning. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj månad

 • Vi upplever just nu störningar i vattenleveransen till hela Vellinge kommun

  Vi upplever just nu störningar i vattenleveransen till hela Vellinge kommun. Det innebär att ni kan uppleva lägre tryck, grumligt eller missfärgat vatten. Vi jobbar på en snabb lösning!

 • Arbete på Falsterbovägen under maj månad

  Arbete på Falsterbovägen under maj månad Arbetet på Falsterbovägen, i samband med byggandet av ny cirkulationsplats vid Triangeln, avslutas nu på östra sidan. I maj påbörjas istället arbetet på västra sidan där arbetet väntas vara klart i början på juni. Observera trafiksignal samt begränsad framkomst vid angränsande verksamheter.

 • Inställt: arbetet på dricksvattenledningen i Räng Sand

  Det planerade arbetet på dricksvattenledningen i Räng Sand, som skulle utföras natten den 20 april är inställt.

 • Soptömning sker som vanligt under påskhelgen

  Under påskhelgen sker soptömning som vanligt. Schema för soptömning hittar du på Mina Sidor. 

 • Uppdatering av våra digitala e-tjänster

  Fredag den 8 april kl. 8.30-17.00 utför vi underhållsarbete av våra system. Detta medför ett tillfälligt avbrott för ett flertal e-tjänster.

 • Driftstörningar e-tjänster

  Det pågår just nu ett arbete för att åtgärda driftstörningarna på våra e-tjänster.

 • Renovering av Lönnvägens lekplats i Östra Grevie

  Just nu renoveras bandy & basketplanen vid Lönnvägens lekplats i Östra Grevie.

 • Vattenläcka Östergatan i Vellinge

  Vattenläcka på Östergatan i Vellinge mellan Mejerigatan och Perstorpsgatan.

 • Malmövägen avstängd t.o.m. maj 2022

  I samband med en större ombyggnation vid Triangeln där en ny cirkulationsplats byggs kommer Malmövägen i Skanör att stängas av för trafik.

 • Vatten avstängt i Hököpinge

  Under onsdagen 9/2 kommer vattnet i Hököpinge att vara avstängt mellan klockan 08.00-16.00.

 • Vattenkiosken Mejselgatan avstängd

  Onsdagen den 26/1 kl 8.00-16.00 kommer vattenkiosken på Mejselgatan i Vellinge var ur funktion pga en vattenavstängning i området. Vi hänvisar till vattenkiosken på brandstationen i Höllviken (Falsterbovägen 57)

 • Hököpinge skola- arbete på lördagar

  Prefab startar sitt arbete med montage av prefabricerat bjälklag den 31 januari 2022 och arbetar under 6 veckor i denna etapp. Det kommer då monteras bjälklag samt smideskonstruktion i flygel 10, 20, 30, 40, 50. Under denna tid kommer de även arbeta under fem lördagar. Tiderna kommer vara: måndag – fredag kl. 07.00-18.00 och lördagar kl. 08.00-16.00.

 • Förseningar av färdtjänst

  För närvarande har vår leverantör av färdtjänst, arbetsresor och särskild skolskjuts fler sjukskrivna är normalt och det kan innebära att det kan ske enstaka förseningar.

 • Avstängning av Vellinge vattentorn

  Natten mellan den 18/1 och 19/1 kommer VA-enheten att behöva göra ett planerat underhåll i Vattentornet i Vellinge.

 • Avstängning del av Strandbadsvägen och påfart till Clemensagervägen från Strandbadsvägen.

  Mellan 3/1 – 2022 och 21/1 – 2022 är Strandbadsvägen avstängd på grund av anläggningsarbeten.

 • Ledningsarbete på dricksvattenledningen

  I samband med ett arbete på dricksvattenledningen i Perstorpsgatan kommer vägen att stängas av under tisdag-torsdag vecka 51.

 • VA-arbete i Hököpinge- Uppdatering!

  Uppdatering: Försening för VA-arbete i Hököpinge med anledning av att den nya skolans vatten ska kopplas ihop med avloppsledningar med befintligt nät.

 • VA-arbete Vellinge

  Ett VA-arbete stänger för genomfart i korsningarna Larsgatan/Malmövägen, Krakaugatan/Kompanigatan och infart förbjuden från Perstorpsgatan till Kompanigatan.

 • Malmövägen

  Säkrare överfarter för gående och cyklister ska anläggas på Malmövägen i Skanör och ner mot Falsterbo.

 • Kyrkovägen V Ingelstad avstängd

  Kyrkovägen i Västra Ingelstad är avstängd för genomfart 10 november kl 9 till 19 november kl 15, pga av ett VA-arbete.

 • GCR-väg Lillhagen, Höllviken

  Under vecka 45 kommer arbetet med anläggandet GCR-väg i Lillhagen att påbörjas.

 • Uppdatering av våra e-tjänster

  Vi utför just nu underhållsarbete av våra system. Detta medför ett tillfälligt avbrott för några e-tjänster.

 • Måndagen den 25 oktober övergår vi till ett nytt sätt att hantera vår telefoni

  Måndagen den 25 oktober övergår anställda inom Vellinge kommun till ett nytt sätt att hantera telefonin

 • Omkoppling vattenledning i Östra Grevie

  En akut omkoppling på en vattenledning i Östra Grevie orsakar att abonnenterna kommer vara utan vatten eller uppleva lågt tryck i cirka 30 minuter fr.o.m klockan 13.00.

 • Byggnation av ny busshållplats på Norrevångsgatan

  Under v.42 kommer byggnation av en ny busshållplats påbörjas på Norrevångsgatan.

 • Ombyggnation busstation Haga- Storevångsvägen delvis avstängd

  Med anledning av asfaltsarbete i samband med ombyggnation av busstationen Haga kommer Storevångsvägen mellan Malmövägen och Nyvångsvägen hållas avstängd från tisdag 12 oktober kl.07.00 till fredag 29 oktober kl. 16.00.

 • Väg 100. All trafik omdirigeras under kvällen och natten.

  Kvällen och natten mellan torsdag 23 september och fredag 24 september stängs båda körfält i höjd med busshållplats Höllviken strand.

 • Begränsad framkomlighet Hököpinge

  Begränsad framkomlighet på Mosshusvägen och Vellingevägen på grund av grävning och dragning av nya elkablar.

 • Nyvångsvägen tillfälligt avstängd

  Under vecka 36 - vecka 38 kommer Nyvångsvägen i Skanör att stängas för biltrafik. Omledningsvägar för VA-arbetet på Nygårdsvägen mellan Bangången och Stortrappsvägen är: Falsterbovägen – Malmövägen – Stortrappsvägen/Storevångsvägen – Västra Halörsvägen – Gässlingekroksvägen – Kyrkogatan- Mellangatan – Falsterbovägen.

 • Vattenläcka i Höllviken under reparation

  Reparationsarbete pågår just nu för att åtgärda vattenläckan som påverkar delar av Höllviken.

 • Vattenläcka i Höllviken - vatten avstängt

  Kommunen arbetar just nu med att lösa problemet med en vattenläcka på Möllevägen mellan Grenvägen och Gamleväg.

 • Planerat underhåll av e-tjänster

  Den 7 juli mellan klockan 20.00-24.00 kommer det vara ett planerat underhåll av e-tjänsteplattformen, vilket kommer påverka våra e-tjänster här på Vellinge.se

 • Vattenläcka i Höllviken

  Vattenläcka i Höllviken mellan Gamlevägen och Grenvägen.

 • Vattenläcka i Höllviken

  Vattenläcka i Höllviken mellan Gamlevägen och Grenvägen.

 • Asfaltering Norra infarten

  Under tisdag den 15/6 till och med torsdag 17/6 kommer den nybyggda cirkulationsplatsen vid norra infarten att asfalteras som ett sista steg i konstruktionsarbetet.

 • Höger körfält på väg 100 tillfälligt avstängt

  Höger körfält i norrgående riktning på väg 100 utanför Nyckelhålsparken stängs av den 14 och den 16 juni klockan 8.00-14.00.

 • Höger körfält på väg 100 tillfälligt avstängt

  Höger körfält i norrgående riktning på väg 100 utanför Nyckelhålsparken stängs av den 14 och den 16 juni klockan 8.00-14.00.

 • Studentkortege kan påverka trafiken torsdag eftermiddag

  Den 3 juni är det studenten på Sundsgymnasiet och det kommer medföra mer trafik än vanligt i Vellinge

 • Studentkortege kan påverka trafiken torsdag eftermiddag

  Den 3 juni är det studenten på Sundsgymnasiet och det kommer medföra mer trafik än vanligt i Vellinge

 • Avstängning i korsningen Perstorpsgatan och Börjesgatan

  Från och med 5 augusti kommer korsningen Perstorpsgatan och Börjesgatan att stängas av för trafikanter.

 • Kämpingebryggan tillfälligt avstängd

  Under perioden 28 maj till och med den 4 juni lägger Vellinge kommun ut sand på Kämpingestrandens östra del. Under tiden som arbetet pågår kommer Kämpingebryggan att vara avstängd.

 • Begränsad framkomlighet på norra leden den 14 maj

  På fredag den 14 maj kommer den nya cirkulationsplatsen som byggs i korsningen norra leden och E6/ E22 att asfalteras. Trafikanter kommer att kunna köra igenom arbetsplatsen, men visst hinder i framkomlighet kan förekomma.

 • Vattenläcka Ljungvägen

  Vi har en vattenläcka på Ljungvägen som påverkar ca 25 hushåll.

 • Vattenkiosken på Mejselgatan

  Vattenkiosken på Mejselgatan i Vellinge är ur funktion. Vi hänvisar till vår vattenkiosk på brandstationen i Höllviken.

 • Trafikomläggning på Falsterbovägen i Höllviken

  Falsterbovägen i Höllviken stängs av och trafiken leds om.

 • VA-arbete på Södergatan i Skanör

  Vellinge kommun har ett pågående VA-arbete på Södergatan i Skanör.

 • Dåligt vattentryck

  Just nu upplever vi dåligt vattentryck som påverkar hela kommunen. Felsökning pågår.

 • Trafikomläggning Norra infarten

  Framkomligheten begränsas tillfälligt.

 • Risk för grumligt vatten under torsdagen

  Sydvatten kommer göra en provavstängning av Vombledning 3 på torsdagen den 11 mars mellan klockan 8.00 och 12.00.