Hoppa till innehåll

Vi söker badhyttsägarna i Kämpinge

Under våren startar Vellinge kommuns stora projekt med skyddsvallarna för att skydda Näset mot kommande havsnivåhöjningar och stormfloder.

Vi söker nu ägarna till badhytterna i Kämpinge och ber er att kontakta projektledare Anders Purcell via e-post. 27 badhytters placering i Kämpinge behöver justeras med anledning av den kommande skyddsvallens sträckning. De aktuella badhyttsägarna kommer att få ett förslag på ny placering av respektive badhytt. Den nya placeringen behöver bygglovsprövas. Förhoppningen är att flytten av badhytterna ska vara genomförd före sommarsäsongen.
Se vilka badhytter som berörs på bilderna nedan.

För att kommunen inom ramen för projektet ska kunna bekosta och ansöka om bygglov, förbesiktning, flytt och efterbesiktning behöver projektet komma i kontakt med badhyttsägare, säger Anders Purcell.

Anders Purcell nås på anders.purcell@vellinge.se

Badhytter kämpinge 1.jpg

Badhytter kämpinge 2.jpg

Senast uppdaterad:
12 mars 2024 16:26