Hoppa till innehåll

Kommunen önskar kontakt med fastighetsägare

Under våren påbörjas arbetet med skyddsvallarna längs Näsets kust. Vellinge kommun arbetar just nu med att betala ut pengar till fastighetsägare och kommer att höra av sig till dem som berörs av markintrång inom kort.

Ersättningen för intrången är fastställda av mark- och miljööverdomstolen, se dom Svea HR M 6552-20.
Är du delägare i en samfällighet som omfattas av ersättningsbeslut i domen?

Följande samfälligheter har rätt till ersättning enligt mark- och miljööverdomstolens domslut:

Samfälligheterna är delägarförvaltare och delägande fastigheter måste samla sig för att gemensamt inkomma med betalningsuppgifter till kommunen.
Kontakta kommunen om ni vill ha information gällande berörda samfälligheter och utbetalning av ersättning.

Fastighetsägare som Vellinge kommun vill komma i kontakt med

Kommunen saknar kontaktuppgifter till ägare/delägare av följande fastigheter:

Kontakta gärna kommunen om ni är ägare/delägare av någon av ovanstående fastigheter.

Senast uppdaterad:
12 mars 2024 16:26