Hoppa till innehåll

Arkeologiska undersökningar i Skanör och Falsterbo

I samband med att skyddsvallen ska byggas görs arkeologiska undersökningar i Skanör och Falsterbo. Arbetet påbörjades under 2023 och fortsätter under våren 2024.

Området som är aktuellt är öster om den gamla stadsgränsen för Skanör och Falsterbo, berättar arkeologen Andreas Svensson.

Under utredningen mellan Storevångsvägen och Skanörs borg förra året hittades spår av aktiviteter, till exempel temporära byggnader och föremål från medeltiden, 1200-1500-talet.

Det rör sig troligen om spår efter temporär marknadsaktivitet och ett antal så kallade lerbottnar. Dessa har funnits i stort antal runt Skanör-Falsterbo under medeltiden och tolkas ha att göra med omhändertagandet av sill. Denna sträckning ska vi nu förundersöka för att få fram ett bra dateringsunderlag och tolka lämningarna i förhållande till Skanörs bebyggelse.

Under lång tid var området en viktig plats för handeln, Skånemarknaden, mellan Hansastäderna. Basen i handeln var sill.

I slutet av mars eller i början av april kommer metalldetektering att utföras och därefter följer cirka en månads arbete. Förutom arbetet i den norra delen kommer det göras en utredning söderut utmed Storevångsvägen och Strandbadsvägen.

Här är det en steg 1-utredning. Vi tittar på kartmaterial och på vad som finns registrerat som fornlämningar sedan tidigare. Dessutom besiktigar vi området och tittar på hur man undersöker det på bästa sätt, säger Andreas Svensson.

Andreas.jpg
Andreas Svensson.

Vad som dyker upp under vårens arbete återstår att se, men med lite tur kan det vara riktigt gamla lämningar.

Det är en väldigt smal korridor där vallen ska byggas som undersöks, men på Falsterbohalvön har det varit aktiviteter sedan jägarstenåldern, säger Andreas Svensson.

Senast uppdaterad:
12 mars 2024 16:26