Hoppa till innehåll

Prototypvallen

Syftet med protypvallen är att på fyra vallsektioner testa återetablering av växtlighet med olika förutsättningar och att bygga kunskap och erfarenhet för att stärka svensk konkurrenskraft inom planering, anläggning och förvaltning av naturbaserade skyddsvallar mot översvämning och höga havsnivåer och därmed motståndskraften i kustnära bebyggelse.

Prototypvallen delas in i fyra plus en delområden (A,B,C,D, och E) för att möjliggöra en utvärdering av olika vegetationstyper (se bild). Varje delområde separeras genom en ogräsduk/geotextil för att minimera spridning av vegetation mellan respektive delområde.

Prototypvallen vid Skanörs Vångar är ett samarbete mellan Vellinge kommun, Lunds Tekniska Högskola, Statens Geotekniska Institut och miljökonsulten Ecogain. Den finansieras genom Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova.

Skärmbild 2023-12-15 103214.png

Lek- och experimentområde intill prototypvallen

För att göra området mer attraktivt och en mötesplats för alla åldrar ska en lek- och experimentyta byggas intill prototypvallen. På lekytan ska alla med barnasinnet kvar kunna leka och prova hur olika flöden och hinder påverkar vägen som vattnet tar via fem olika stationer.

Senast uppdaterad:
12 februari 2024 13:22