Hoppa till innehåll

Detta händer just nu i projektet

Den första påtagliga indikationen på att projektet med skyddsvallarna är i antågande märks nu invid byggena av dagvattendammen respektive Henriksdalskolan i östra Höllviken.

Massorna som grävts upp vid dagvattenprojektet ligger nu i prydliga högar utmed Kämpingevägen. Den ena kullen består av lera och den andra består av kalkberg. Detta material ska bilda kärna för en del av skyddsvallarna.

lera2.jpgLera som ska användas till bygget av skyddsvallarna.

kalkberg.jpgKalkberg som ska användas till bygget av skyddsvallarna.

dagvattendamm.jpgHär från projektet med dagvattendammen i östra Höllviken har leran och kalkberget hämtats till skyddsvallarna.

Upphandlingen för projektet att bygga skyddsvallarna är klar. Entreprenör för projektet blir NCC. Arbetet med en produktionstidplan är igång. I mars beräknas projektet starta med de första förberedande åtgärderna.

Vi söker nu ägarna till badhytterna i Kämpinge och ber er att kontakta projektledare Anders Purcell via e-post. Badhytternas placering i Kämpinge behöver justeras med anledning av den kommande skyddsvallens sträckning.

Anders Purcell nås på anders.purcell@vellinge.se

De arkeologiska undersökningarna fortsätter i Skanör och Falsterbo från och med 8 april. Läs mer här.

Lek- och experimentområde intill prototypvallen ska enligt plan börja byggas i månadsskiftet februari/mars och beräknas ta en månad att färdigställa.

Senast uppdaterad:
16 februari 2024 14:26