Hoppa till innehåll

Skydd mot höga havsnivåer

Vellinge kommun jobbar omfattande med skydd mot stigande havsnivåer. På denna sida har vi samlat information om hur kommunen arbetar med frågan och vad som är aktuellt just nu.

Bakgrund

Sveriges kustnära samhällen riskerar i dagens klimat att drabbas av översvämningar och erosion.
I och med klimatförändringen förvärras dessa problem. För att bevara den nuvarande bebyggelsen och infrastrukturen utmed kusten behöver översvämningsskydd anläggas.
Vellinge kommun planerar därför att anlägga en skyddsvall mot framtida högvatten.
Enligt tillstånd från mark- och miljööverdomstolen ska vegetationen på vallslänterna utgöras av naturligt förekommande växter.
Ur tekniskt avseende kan naturlig växtlighet leda försämrad motståndskraft mot vågor vilket avsevärt ökar risken för en kollaps av vallen.
Mot denna bakgrund finns det ett stort behov för Vellinge kommun, andra kustkommuner och berörda myndigheter att förstå hur naturbaserade skyddsvallar med olika vegetationstyper påverkar skyddets funktion med hänseende till översvämning, naturvärden och kostnadseffektivitet.

SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de närmaste 100 åren.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå.

Högvatten genom historien

Det högst uppmätta högvattnet i Falsterbonäsets historia skedde år 1872 och fick namnet Backafloden.
Havsnivån steg då mer än 2 meter över det normala och tångvallarna räckte intetill för att skydda bebyggelsen.
Backafloden var en mycket extrem händelse, men även vid mindre extrema högvatten finns det översvämningsrisk. I januari 2017 drabbades Falsterbonäset av det högsta högvatten som har uppmätts i sydöstra Öresund sedan regelbundna mätningar påbörjades på 1960-talet. Då steg havsnivån drygt 1,5 meter över medelvattennivån.

image1lnms.png

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Anders Purcell, projektledare
anders.purcell@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
9 mars, 2023