Skydd mot höga havsnivåer

Vellinge kommun jobbar omfattande med skydd mot stigande havsnivåer. På denna sida har vi samlat information om hur kommunen arbetar med frågan och vad som är aktuellt just nu.

SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de närmaste 100 åren.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå.

Vellinge kommun ska därför uppföra ett översvämningsskydd runt Falsterbonäset.

Aktuellt just nu

Den 29 juni 2018 lämnade kommunen in sin ansökan om att få bygga översvämningsskyddet till Mark- och miljödomstolen. Domslut väntas komma under vintern 2019/2020.

För närvarande arbetar kommunen med att teckna avtal med de markägare som berörs av skyddet. Kommunen undersöker också vilka möjligheter det finns till olika finansieringsstöd för projektet.

3D-visualisering av skyddet

På filmerna nedan kan du se en 3D-visualisering över hur skydden är tänkta att se ut. Visualiseringarna är framtagna av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Vellinge kommun.

Skyddets dragning mellan Falsterbo och Ljunghusen

Skyddets dragning vid Skanör

Handlingsplan

2013 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur man ska arbeta med frågan på både kort (5-10 år), medellång (20-40 år) och lång sikt (40-80 år). Åtgärderna kommer att bestå i tångvallar, upphöjda vägbankar och cykelbanor samt nya jordvallar.

Förstärkning av naturliga förhållanden

Skydden mot stigande havsnivåer kommer göras med stor hänsyn till landskapet i det aktuella området. Vallar och förhöjningar utformas i första hand genom att naturliga förhållanden i landskapet utnyttjas. Det kan till exempel vara mindre omfattande förhöjningar av befintliga väg- och banvallar.

Ett arbete som påbörjades för länge sedan

Längs vissa sträckor finns tångvallar som byggdes för över 100 år sedan. Det var den tidens skydd mot havet. De skyddsåtgärder som nu planeras är alltså en fortsättning på det arbete som våra förfäder en gång startade.

Relaterade dokument

Handlingsplan (PDF-dokument, 94 MB)

Kompletterande PM - förtydligande av handlingsplan (PDF-dokument, 2,4 MB)

Komplettering till handlingsplan (PDF-dokument, 947 kB)