Hoppa till innehåll

Handelsområde östra Höllviken

Detta ska göras

Kommunen planerar för att bygga ut stationsområdet vid Handelsområde östra Höllviken med pendlar- och cykelparkering samt anslutningsväg. Läs mer om vad som ingår i detaljplanen på länken nedan.

Förslag till detaljplan för Lilla Hammar 1:22 med flera, Handelsområde östra Höllviken - vellinge.se

Läs mer om Trafikverkets planer för ny busstation och gångtunnel på länken nedan.

Cirkulationsplats Stora Hammar, trafikplats Kungstorp - trafikverket.se

Område som berörs

Väg 100, Kungstorpsvägen och Östra Halörsvägen, Höllviken.

Så berörs du

Tider för eventuella störningar kommer att kommuniceras till kringboende och till allmänheten via servicemeddelanden på Vellinge kommuns hemsida.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Anders Purcell, projektledare
anders.purcell@vellinge.se
040-42 50 00