Hoppa till innehåll

Detta händer just nu i projektet

Byggnation av VA och byggvägar pågår.

Entreprenören VBA har genomfört matjordavbaning i området för första etappen. Därefter iordningställs byggvägar och görs VA-schakter.

Till att börja med kommer i princip endast de allra närmaste grannarna att märka av arbetet på åkern, men efter sommaren följer byggnation av en ny cirkulationsplats i korsningen Södra Åkarps kyrkoväg och Hököpingevägen. I höst ska det också läggas en ny avloppsledning i cykelbanan längs Hököpingevägen, från Södra Åkarps kyrkoväg och ner till korsningen med Vattentornsgatan.

Semesteravbrott under vecka 30 och 31.

Senast uppdaterad:
21 maj 2024 15:56