Hoppa till innehåll

Förskoleklass på Stora Hammars skola

Välkommen till förskoleklassen på Stora Hammars skola i Höllviken! Här erbjuder vi en trygg och stimulerande övergång från förskolan till skolans värld. Vår förskoleklass är en plats där barnen kan utforska, leka och lära sig på ett lekfullt och strukturerat sätt, med fokus på att främja både social och akademisk utveckling.

I förskoleklassen arbetar vi med att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Genom en balans mellan fri lek och planerade aktiviteter skapar vi en miljö där varje barn kan utvecklas i sin egen takt. Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg och inkluderande atmosfär, där barnen känner sig välkomna och viktiga.

Vårt pedagogiska arbete i förskoleklassen är tematiskt och integrerar ämnen som språk, matematik, naturvetenskap, kultur och rörelse. Vi använder oss av en varierad metodik där både inomhus- och utomhusaktiviteter ingår. Utevistelse är en central del av vår dag, och vi utnyttjar vår närmiljö för att ge barnen rika och varierade lärandeupplevelser.

Förskoleklassen på Stora Hammars skola har moderna och välutrustade lokaler som stödjer barnens lärande och kreativitet. Vår utemiljö erbjuder stora och säkra lekytor där barnen kan röra sig fritt och utveckla sina motoriska färdigheter.

Vårt engagerade team av lärare och pedagoger arbetar nära barnen för att säkerställa att varje barn får den uppmärksamhet och stöd de behöver. Vi strävar efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där barnen kan växa och utvecklas, redo att ta steget in i grundskolan.

Välkommen till förskoleklassen på Stora Hammars skola – en plats där varje barn får möjlighet att upptäcka glädjen i att lära och vara en del av en stark gemenskap.

Senast uppdaterad:
18 juli 2024 00:42