Hoppa till innehåll

Förskola

Välkommen till Stora Hammar Förskola i Höllviken! Här möts barnen av en trygg och inspirerande miljö där de kan utforska, leka och lära sig nya saker varje dag. Vårt engagerade team av pedagoger arbetar med en gemensam vision om att skapa en förskola där varje barn känner sig sett, värdefullt och uppmuntras att utvecklas i sin egen takt.

På Stora Hammar Förskola lägger vi stor vikt vid en välkomnande och inkluderande atmosfär. Vårt mål är att varje barn ska känna sig hemma och kunna uttrycka sig fritt. Vi strävar efter att erbjuda en balanserad blandning av lek och lärande, där barnens intressen och nyfikenhet får vara med och styra vår pedagogiska verksamhet.

Vi arbetar tematiskt och projektinriktat, där vi integrerar naturvetenskap, språk, kultur, matematik och rörelse i vardagens aktiviteter. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet, och vi använder vår fantastiska närmiljö för att utforska och lära tillsammans med barnen.

Förskolan har moderna och ändamålsenliga lokaler, utrustade med material och verktyg som stödjer barnens kreativitet och lärande. Vår utemiljö är lika viktig som inomhusmiljön, och vi har stora, säkra och inspirerande lekytor där barnen kan leka fritt och utveckla sina motoriska färdigheter.

Vi på Stora Hammar Förskola är stolta över vår höga kvalitet och våra engagerade pedagoger. Tillsammans skapar vi en förskola där varje barn får möjlighet att blomstra och upptäcka glädjen i att lära.

Välkommen till Stora Hammar Förskola – en plats där små steg leder till stora framsteg!

Senast uppdaterad:
18 juli 2024 00:41