Hoppa till innehåll

Kundnöjdhet

Ett sätt att mäta kundnöjdhet är att delta i nationella brukarundersökningar. I dessa undersökningar ges vårdtagare/brukare/anhöriga en möjlighet att beskriva sin upplevelse av verksamhetens kvalitet. Det kan handla om personalens bemötande, upplevelse av trygghet, insatsernas kvalitet och samverkan med anhöriga.

Genom brukarundersökningarna får verksamheterna ett underlag för analys av vad som fungerar bra eller mindre bra. Resultaten från brukarundersökningarna blir därmed ett stöd för förbättringsåtgärder och verksamhetsutveckling.

Vellinge kommun deltar årligen i Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och i SKRs brukarundersökning inom funktionshinderområdet.

Här kan du läsa mer om resultatet från 2023 års undersökningar

Äldreomsorg:

Hemtjänst Vellinge - 2023.pptx (PowerPoint-presentation, 6,1 MB)

Säbo Vellinge - 2023.pptx (PowerPoint-presentation, 6,2 MB)

Vill du veta mer om Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023?

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen

Funktionshinderområdet:

kommunrapport boendestöd.pptx (PowerPoint-presentation, 181 kB)

kommunrapport DV.pptx (PowerPoint-presentation, 373 kB)

kommunrapport gruppbostad.pptx (PowerPoint-presentation, 312 kB)

Publicerad:
13 februari, 2024