Hoppa till innehåll

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är till för dig som har ett omfattade behov av stöd och omsorg som inte längre kan tillgodoses i hemmet.

Självservice

Vård- och omsorgsboende riktar sig till dig som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en demenssjukdom.
Du hyr din lägenhet i vård- och omsorgsboendet. Du har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Du möblerar med dina egna möbler.
På boendena finns vård- och omsorgspersonal dygnet runt.

Du hittar mer information om vård- och omsorgsboendena genom att klicka på respektive boende nedan:

St Knut vård-och omsorgsboende..pdf (PDF-dokument, 318 kB)

Mejerigatans vård- och omsorgsboende

Månstorps Ängar_2024.pdf (PDF-dokument, 170 kB)

Omtankens hus_2024.pdf (PDF-dokument, 152 kB)

Postiljonen_2024.pdf (PDF-dokument, 195 kB)

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst Länk till Ansökan om stödinsatser enligt Socialtjänstlagen . Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Du kan inte ställa dig i kö till ett specifikt boende.

Efter Ansökan

Efter ansökan sker en utredning av ditt behov av vård och omsorg.
För att beviljas boende krävs ett omfattande vårdbehov med behov av stöd och hjälp dygnet runt som inte bedöms kunna tillgodoses genom hemtjänst.

Behovet av stöd och hjälp från personal kan tillgodoses på samtliga boende i Vellinge kommun.

Om du anses ha behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende erbjuds du plats i det boende som just då har ledig plats.

Vad händer om jag får en plats på vård-och omsorgsboende?

Blir du beviljad plats på vård-och omsorgsboende blir du kontaktad av boendesamordnare. Då får du samtidigt kontaktuppgifter till boendet där du blir erbjuden plats för att boka visning.

 • Efter visning av lägenheten ska du återkoppla till boendesamordnaren om du tackar ja eller nej. Visning och återkoppling till boendesamordnare ska ske inom två dagar.
 • Inflyttning ska ske snarast men senast inom två veckor.

Vad händer om jag tackar nej till erbjudet boende?

 • Tackar du nej till ett adekvat erbjudande avslutas utredningen och du står inte längre kvar i kön.
 • Om du tackar nej och behov kvarstår måste du göra en ny ansökan.

Vad kostar det att bo på vård- och omsorgsboende?

 • Du betalar hyra för lägenheten, avgift för kost och omvårdnad.
 • Hyra betalas från den dagen du får tillträde till lägenheten.
 • Avgiften fastställs utifrån din inkomst. Kommunen tillämpar maxtaxa.
 • Du kan läsa mer om avgifter på Länk till Avgifter inom Vård och omsorg

För mer praktisk information såsom vad du ska ha med dig och andra frågor, läs gärna.

Du har beviljats vård & omsorgsboende infoblad.pdf (PDF-dokument, 573 kB)

Ansökan från annan kommun

Om du bor i en annan kommun och vill ansöka om vård- och omsorgsboende i Vellinge kommun behövs underlag som styrker ditt aktuella omvårdnadsbehov.

Utredning av din ansökan påbörjas först när alla handlingar har kommit in.

 • Underlaget ska skrivas av din hemkommuns biståndshandläggare.
 • Utifrån underlaget gör biståndshandläggaren först en bedömning om du tillhör en så kallad personkrets. En personkrets betyder här att en person har behov av tillsyn och eller andra insatser dygnet runt eller en stor del av dygnet.
 • Om det bedöms att du inte tillhör en personkrets, görs ingen vidare prövning av din ansökan. Du har rätt att överklaga beslutet.
 • Om du tillhör en personkrets, görs en bedömning utifrån underlaget du har skickat in om du har rätt till en plats på ett vård och omsorgsboende. Om du får avslag har du rätt att överklaga beslutet.
 • I underlaget ska det stå vilket stöd och vilken hjälp du har idag i din hemkommun.
 • Om du har en demensdiagnos ska du skicka med ett läkarintyg som styrker detta.

Om du själv inte kan signera ansökan

Om du själv inte har möjlighet att signera ansökan behöver du bifoga en kopia på en fullmakt. Har du en god man eller förvaltare ska en kopia på uppdraget och dess omfattning skickas med i din ansökan.

Det är viktigt att handlingarna är uppdaterade och att de kommer in till myndigheten inom 4 veckor från det datum du har ansökt.

Senast uppdaterad:
12 februari 2024 14:28