Hoppa till innehåll

Nya vägar i Vellinge +

Nya vägar i Vellinge + är ett arbetsmarknadsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden och Vellinge kommun som riktar sig till personer mellan 18-64 år med upplevd eller diagnostiserad psykisk ohälsa med målet är att minska avståndet till arbetsmarknaden. Oavsett om personen söker ett arbete, en praktikplats, vill studera eller behöver stöd i annat så finns verktygen här.

eu_flagga_eursocfond_cmyk-arial_700.png

Inskrivning/kartläggning

Alla som deltar i projektet får en handledare som följer deltagaren från början till slut. Under den första tiden i projektet träffar deltagaren sin handledare för att få viktig information, göra en kartläggning samt skapa en handlingsplan och planering för deltagandet i projektet.

Individuell coachning

Under projektets gång har deltagaren regelbundna coachande samtal med sin handledare. Samtalen utgår ifrån handlingsplanen och syftar till att stödja deltagaren på vägen mot sina mål.

Arbetsmarknads coachning/orientering

Vi erbjuder stöd med att göra CV, arbetar med intervjuteknik och fokuserar på att utveckla goda kunskaper om arbetsmarknaden.

Studie- och yrkesvägledning

Vi erbjuder stöd i att undersöka vilka studiemöjligheter som kan vara aktuella för deltagaren och samverkar med studie och yrkesvägledare.

Studiebesök

Under projektets gång arrangerar vi studiebesök där det finns möjlighet att besöka arbetsgivare, folkhögskolor och andra platser som kan vara intressanta för deltagaren att undersöka närmare.

Samordning

Vi erbjuder stöd i att samordna kontakter med myndigheter eller andra aktörer som kan vara aktuella på vägen mot arbete eller studier. Vi kan även vara behjälpliga i att etablera nya kontakter vid behov.

Praktik

För många är praktik en väg in på arbetsmarknaden och en möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter eller områden att arbeta inom. Under projektet har vi möjlighet att stödja deltagare både mot att hitta en praktikplats och sedan även under tiden deltagaren praktiserar.

Nya vägar i Vellinge + är ett arbetsmarknadsprojekt delfinansierat av Europeiska socialfonden

Kontakt

Kontakta oss gärna på nyavagar@vellinge.se för att få mer information eller om du har några andra frågor eller funderingar.

Senast uppdaterad:
1 mars 2023 03:28