Hoppa till innehåll

Projekt

Nya vägar i Vellinge +

Nya vägar i Vellinge + är ett arbetsmarknadsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden och Vellinge kommun som riktar sig till personer mellan 18-64 år med upplevd eller diagnostiserad psykisk ohälsa med målet är att minska avståndet till arbetsmarknaden. Oavsett om personen söker ett arbete, en praktikplats, vill studera eller behöver stöd i annat så finns verktygen här.

Ansökan

Du kan komma till projektet genom anvisning av din socialsekreterare eller din handläggare på Försäkringskassan. Du kan också komma in via en så kallad serviceinsats. Då kan du ta kontakt med projektet direkt. Se kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna på nyavagar@vellinge.se för att få mer information eller om du har några andra frågor eller funderingar.

Vi finns på Hammargatan 3 i Vellinge.

Lika chanser

Ett samverkansprojekt mellan Vellinge kommun och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Lika Chanser är ett projekt som Vellinge kommun sedan januari 2021 driver i samverkan med IKF (Internationella Kvinnoföreningen i Malmö). Projektet syftar till att skapa en metod som ger lika chanser till arbete och integration oavsett kön genom att arbeta riktat med målgruppen utrikesfödda kvinnor. I arbetet med metodskapandet arbetar vi tillsammans med både målgruppen och de tjänstepersoner som arbetar med målgruppen inom kommunen genom att bland annat genomföra studiebesök, workshops och undersökningar. Projektet avslutas i december 2021 men metoden och de erfarenheter som projektet resulterat i fortsätter att utvecklas och spridas ut i verksamheterna. Är du intresserad av att veta mer om projektet eller ta del av vårt arbete får du mer än gärna kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktuppgifter

E-post: Victoria.Rosendahl01@vellinge.se
Telefon: 040-42 55 95

Nätverk för arbete

Nätverk för arbete är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av Arbete och etablering januari och december 2022

För att minska risken att nyanlända hamnar i utanförskap och arbetslöshet krävs ett aktivt arbete från samhällets olika aktörer.

Projektets syfte är att stödja en långsiktig och hållbar övergång till anställning för målgruppen nyanlända. Projektet finansieras av Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om projektet hör av dig till Monica Hallworth projektledare som du når på 040 42 54 22 eller monica.hallworth@vellinge.se

Publicerad:
22 februari, 2022