Hoppa till innehåll

Projekt

Nya vägar i Vellinge

Nya vägar i Vellinge är ett arbetsmarknadsprojekt för dig mellan 18–64 år som står långt från arbete eller studier på grund av psykisk ohälsa eller tidigare missbruks- och beroendeproblematik. Du kan också vända dig till projektet om du är ny i Sverige och har svårt att etablera dig på arbetsmarknaden på grund av språk eller bristande nätverk.

I Nya vägar erbjuds du löpande individuell coachning där du tillsammans med din coach gör upp en plan utifrån dina förutsättningar som ni sedan arbetar med. Du får möjlighet att delta i hälsofrämjande sociala gruppaktiviteter där fokus ligger på att komma igång, bryta isolering, umgås med andra och må bra. Du kan även träffa studie och yrkesvägledare och gå på studiebesök. Är du intresserad av praktik kan möjlighet finnas att göra det på arbetscentrum eller inom övrig kommunal verksamhet. Du kan även få stöd i att hitta en extern praktikplats.

Nya vägar i Vellinge är ett projekt som genomförs under 2021 och 2022 och finansieras av Europeiska socialfonden och Vellinge kommun.

Ansökan

Du kan komma till projektet genom anvisning av din socialsekreterare eller din handläggare på Försäkringskassan. Du kan också komma in via en så kallad serviceinsats. Då kan du ta kontakt med projektet direkt. Se kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om projektet hör av dig till Nima Mäki, projektledare som du når på 040 42 56 56 eller nima.maki01@vellinge.se

Vi finns på Hammargatan 3 i Vellinge.

Lika chanser

Ett samverkansprojekt mellan Vellinge kommun och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Lika Chanser är ett projekt som Vellinge kommun sedan januari 2021 driver i samverkan med IKF (Internationella Kvinnoföreningen i Malmö). Projektet syftar till att skapa en metod som ger lika chanser till arbete och integration oavsett kön genom att arbeta riktat med målgruppen utrikesfödda kvinnor. I arbetet med metodskapandet arbetar vi tillsammans med både målgruppen och de tjänstepersoner som arbetar med målgruppen inom kommunen genom att bland annat genomföra studiebesök, workshops och undersökningar. Projektet avslutas i december 2021 men metoden och de erfarenheter som projektet resulterat i fortsätter att utvecklas och spridas ut i verksamheterna. Är du intresserad av att veta mer om projektet eller ta del av vårt arbete får du mer än gärna kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktuppgifter

E-post: Victoria.Rosendahl01@vellinge.se
Telefon: 040-42 55 95

Nätverk för arbete

Nätverk för arbete är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av Arbete och etablering januari och december 2022

För att minska risken att nyanlända hamnar i utanförskap och arbetslöshet krävs ett aktivt arbete från samhällets olika aktörer.

Projektets syfte är att stödja en långsiktig och hållbar övergång till anställning för målgruppen nyanlända. Projektet finansieras av Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om projektet hör av dig till Monica Hallworth projektledare som du når på 040 42 54 22 eller monica.hallworth@vellinge.se

Publicerad:
22 februari, 2022