Hoppa till innehåll

Bygglovsenheten ökar tillgängligheten

Glöm specifika telefontider. Från den 1 februari blir bygglovsenheten mer tillgänglig för telefonsamtal och går att nå under kommunens normala öppettider.

Varje år hanterar bygglovsenheten över tusen ärenden om bygglov, anmälan och andra ärenden som ligger inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde. Det tas över tretusen beslut på delegation eller i nämnd i dessa ärenden. För det mesta sker processen och kommunikationen helt digitalt, men ibland är det både enklare och smidigare att förklara något i ett vanligt telefonsamtal.

Det ingår i nämndens politiska plan och målsättning att det ska vara en effektiv ärendehantering och en öppen och tydlig kommunikation mellan medborgarna och kommunens tjänstemän. Den populära bygglovsexpressen är ett led i att stärka tillgängligheten och nu kommer nästa steg för att underlätta för kommuninvånare och andra i bygglovsprocessen involverade personer. Bygglovsenheten är från och med den 1 februari 2024 tillgänglig via telefon under normal kontorstid.

Syftet med denna satsning är att vara mer tillgängliga och komma närmare våra företagare och kommuninvånare. Vi tror att öppna telefontider kommer att bidra till ännu bättre service och till smidigare processer, säger bygglovschef Mentor Demjaha.

Precis som vanligt är det numret till Vellinge Direkt, 040-42 50 00, som gäller och därifrån får du hjälp att lotsas vidare till rätt person.

Beroende på vad ärendet gäller finns bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer tillgängliga för att svara på dina frågor.

De vanligaste frågorna handlar om alltifrån om det krävs bygglov för en viss sak och vilka handlingar som behövs för ett särskilt ärende till tolkningsfrågor av en detaljplan eller planbestämmelser, säger Mentor Demjaha.

Publicerad:
30 januari, 2024