Hoppa till innehåll

Eldningsförbud i kommunen

Räddningstjänsten i Trelleborg har beslutat om eldningsförbud i Vellinge, Trelleborg och Skurups kommun.

Förbudet omfattar följande utomhusaktiviteter i skog och mark:

Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte följande aktiviteter:

För de grillar som undantaget gäller ska de stå på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillar och förbränningsutrustning ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.
För samtliga undantag ska det alltid finnas god tillgång på vatten.

Publicerad:
7 juni, 2023