Hoppa till innehåll

Nu är provtagningarna av badvattnet i gång

Den här veckan inleds kontrollerna av badvattnet på sju badplatser i kommunen. Därefter tas nya prover varannan vecka under hela sommaren.

Årets första provtagningar genomförs, på uppdrag av Vellinge kommun, av miljöprovtagarna Jesper Mårtensson och Elin Ramstedt från SGS Analytics. En liten flaska fylls med några deciliter havsvatten samtidigt som ph-värdet och temperaturen mäts.

prov21.jpg

Vi har en liten runda vi kör i Vellinge kommun och tar strandbadsprover där vi mäter bakterier framför allt, berättar Jesper Mårtensson.

Vilken bakterie är det ni mäter halten av?

Det E. coli, enterokocker. Om det är för höga värden av dem i vattnet och man råkar svälja, så kan man bli lite dålig i magen. Är det extremt höga så kan det leda till sepsis, men det är väldigt ovanligt. Då ska man ha öppna sår och det ska vara väldigt, väldigt höga värden.

Når bakteriehalten över gränsvärdet, så avråds invånarna från bad. Några sådana besked kan dock inte miljöprovtagarna ge direkt vid strandkanten.

Det brukar vara första frågan när jag kommer upp, är vattnet bra? Det vet jag tyvärr inte än. Jag kan säga hur varmt det är och att det är ganska bra ph, förhållandena är bra.

prov26.jpg

Genom att mäta surheten via ph-värdet får provtagarna en första indikation på hur vattnet mår.

Havsvatten brukar ligga på 8,2 och skulle det vara surare, så kan det vara något som hänt. För något år sedan hade vi exempelvis stora utsläpp från Danmark som många blev oroliga över. Nu påverkade det oss inte så mycket, visade det sig, det drog sig ner längs strömmen. Men det är sådana tecken som man kan se, om det är väldigt surt eller väldigt basiskt. Det kan även påverka bakterierna om det är väldigt basiskt, berättar Jesper Mårtensson.

Vattenproverna transporteras till laboratoriet i Malmö där labbteknikerna gör analyserna.

När vi kommer in med proverna till Malmö görs odlingen på bakterierna. Nu ska vi bara hålla kylkedjan. Vi antecknar vilken tid och vilken temp det är när proverna tas och sedan ska det analyseras ikväll. Redan imorgon eller på onsdag vet vi om det är någonting, så vi kan vara snabbt ute och göra ett omprov om det behövs.

prov22.jpg

Ibland tas proverna från en brygga och ibland måste provtagarna dra på sig vadarbyxorna och ge sig ut i havet från strandkanten. Värme ökar mängden bakterier och likaså frodas också bakterierna om vattnet är stillastående.

Minimidjupet ska vara 1,5 meter. Bakterier ansamlas vid strandkanten där det är grundare och om solen står på så kan det också påverka. Badprovet tar vi dessutom ett par decimeter under ytan, vi vill inte ha det som finns på vattenytan.

SGS Analytics sköter om provtagningar i de flesta skånska kommuner. I Vellinge kontrollerar företaget även dricksvattnet två gånger i månaden under sommaren.

Det märks att Vellinge kommun vill ha koll på sitt vatten. Jämfört med andra kommuner vill Vellinge ha mer kontroller av sitt vatten och det är positivt, säger Jesper Mårtensson.

prov12.jpg

De sju badplatserna som kontrolleras i kommunen är Kämpinge strandbad, Falsterbo strandbad, Skanörs havsbad, Ljunskogens strandbad, Kanalen i Höllviken, Handikappbadet i Höllviken och Stens brygga i Skanörs hamn.

Resultaten av provtagningarna presenteras på den här sidan:

Badvattenprover 2023

Publicerad:
30 maj, 2023